Par ved PC

Lån & Spar fastholder kursen

Resultatet for 1. halvår følger planen, og bankens skaber et overskud før skat på 302,9 mio. kr.

Basisindtjeningen før nedskrivninger øges i 1. halvår af 2023 med 148 mio. kr. og er opgjort til 308 mio. kr. Vi ser fortsat en vækst i kundeantallet, og det medvirker til en god udvikling i forretningsomfanget. Bankens udlån øges således med 8% i første halvår af 2023. Det stigende forretningsomfang i kombination med de stigende renter giver banken en forøgelse i rente og gebyrindtægterne, der øges med 34 % i forhold til samme periode sidste år, og er opgjort til 654 mio.kr.

Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med resultatet og siger:

”Vi har over de sidste 10 år fokuseret på at udvide vores kundebase og skabe langvarige kunderelationer. Vores fokus er at give kunderne den bedste kundeoplevelse. Planen virker, og vi kan nu se, at den store volumen, vi har opbygget, giver et tilfredsstillende afkast. Det er ekstra glædeligt for mig, at vi kan se at vi stadig får mange nye kunder, og at tilfredsheden med vores rådgivning og produkter er blandt de bedste i sektoren.”

Nedskrivningerne det første halve år er opgjort til 11,9 mio. kr. Så på trods af det stigende renteniveau er der endnu ikke tegn på, at kundernes økonomier er påvirkede. En nedskrivning på ca. 0,1 % af bankens udlån og garantier

”Vores kunders økonomi er stærke, og vi kan se en stigning i såvel vores indlån som udlån. Vi har igennem hele perioden med negativt rentemiljø i Nationalbanken på indlån fastholdt, at man som kunde har fået positiv forrentning af sin lønkonto. Vi har hurtigt øget renten på lønkontoen i takt med, at renteniveauet er steget. VI er glade for, at vi igen kan tilbyde vores kunder 5% på det første 50.000,- kr. indestående. Vi er tilfredse med, at vi har overskud til at give vores kunder Danmarks bedste lønkonto tilbud.” siger adm. direktør John Christiansen.

Omkostningerne er i første halvår steget med 6,6%, og er opgjort til 364 mio.kr. Vi har øget antallet af rådgivere til at imødekomme mange nye kunders efterspørgsel på rådgivning. Dette er blandt andet årsagen til stigningen i omkostningerne i første halvår.

Læs pressemeddelelsen

Se halvårsrapporten for 2023

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.