Aktiemarked

Inflationen steg til 0,6 % i november, men kerneinflationen faldt igen

Stigningen i forbrugerprisindekset tiltog til 0,6 % i november måned. Vi kommer tættere og tættere på en normalisering i inflationen. Fødevarer er faldet med 2,7 % i pris siden toppen i juli. Og endnu mere glædeligt: Kerneinflationen tog også et pænt fald i november til 3,0 %.

I november steg det samlede forbrugerprisindeks med 0,6 % i forhold til samme måned året før. Der er således tale om stort set uændrede priser det seneste år, også selvom der er tale om en lille stigning i inflationen fra 0,1 % i oktober måned. Det ligner, at vi nærmer os en normalisering af inflationen omkring de 2 %. Kerneinflationen tog endnu et pænt fald til 3,0 %, hvilket er endnu mere positivt.

Inflationen ligger dermed igen under centralbankernes mål

Inflationen ligger dermed igen under centralbankernes mål om under, men tæt på 2 %. November måned bød på en mindre stigning til 0,6 %, da energipriserne tog et stort fald i november 2022. Vi kommer således til at se inflationen stige til et niveau omkring 2 % i de kommende måneder i takt med, at de vanvittig høje energipriser fra efteråret 2022 forsvinder ud af årsstigningstakten. Der er ingen tvivl om, at den tårnhøje inflation ligger bag os, men derfor kommer vi alligevel til at se en stigning i de kommende måneder. Det primære fokus er nu på kerneinflationen, som også gerne skulle fortsætte den nedadgående tendens.

Set over de seneste 12 måneder er det fortsat prisstigninger fødevarer og husleje, der bidrager mest til stigningen i inflationen. Alene fødevarer og husleje bidrager reelt med en stigning på 0,8 % af den samlede inflation. Elektricitet, gas og brændstof trækker modsat 2,1 % NED i inflationen og er således de vigtigste årsager til den meget lave inflation på 0,6 % i november.

Fødevarepriserne stiger mindre end de tidligere måneder

Fødevarepriserne stiger mindre end de tidligere måneder, og mange varegrupper f.eks. flere forskellige slags kød, samt mælk og smør er blevet billigere over det seneste års tid. Det ændrer dog ikke på, at fødevarer generelt er steget med 2,9 % det seneste år, men zoomer man lidt ind på udviklingen, så er fødevarepriserne faktisk FALDET med 2,7 % siden juli måned, hvor fødevarepriserne toppede. Meget tyder på, at fødevarepriserne vil fortsætte med at falde i de kommende måneder. Samtidig er fjernvarmen er steget med 10,8 % det seneste år. Til gengæld er prisen på el hele 43,2 % lavere end for et år siden, mens prisen på gas er faldet med en tredjedel i forhold til november 2022.

Prisen på brændstof svinger traditionelt en del, men ligger pt. ganske stabilt

Brændstofpriserne ligger 7,6 % lavere end for et år siden. Priserne toppede hen over sommeren 2022, og ligger således væsentlig lavere nu, drevet af de lavere oliepriser. Prisen på brændstof svinger traditionelt en del, men ligger pt. ganske stabilt. Og endnu mere positivt: Det underliggende prispres – kerneinflationen – faldt også pænt i november måned til 3,0 %. Den faldende tendens fortsætter således, og vi forventer, at faldet vil fortsætte – om end det kommer til at gå langsommere i de kommende måneder. Det betyder, at det kommer til at tage lang tid, før kerneinflationen kommer ned på ECB’s og Nationalbankens målsætning. Vi skal formentlig et godt stykke ind i 2024, før vi kan forvente, at kerneinflationen igen kommer ned i mere normale niveauer omkring 2 %.

Vi forventer, at inflationen vil udvise en yderligere stigende tendens i de kommende måneder i takt med at effekten af de særdeles høje energi- og fødevarepriser ligger bag os. Derudover viser det globale fødevareprisindeks fortsat en faldende tendens, som vi forventer også vil slå yderligere igennem i Danmark i de kommende måneder.

Dyrt for en ganske almindelig familie

På trods af normaliseringen af inflationen kan en familie med f.eks. to voksne og to børn tydeligt mærke, at priserne er steget. Samlet set er leveomkostningerne steget godt 4.000 kr. om måneden siden starten af 2021, hvilket betyder, at danskerne skal have væsentlig flere penge op af lommen, for at kunne købe de samme varer som tidligere. Mange husstande har reduceret deres forbrug af fødevarer eller har omlagt forbruget til billigere varianter for at begrænse effekten fra inflationen. 

Inflationen steg til 0,6% i november 2023

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.