Fortsat vækst i Lån & Spar

Lån & Spar har i årets første ni måneder skabt et resultat før skat på 460,3 mio. kr.

Periodens resultat er påvirket af det stigende renteniveau. Den positive udvikling på basisindtjeningen er blandt andet et resultat af Nationalbankens renteforhøjelser. Det har medvirket til, at bankens rentemarginal er blevet styrket. Denne forhøjelse, sammen med vækst i såvel indlån som udlån, skaber en positiv udvikling i nettorenteindtægterne.

Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med resultatet og siger:

 ”Det er tilfredsstillende, at vi formår at vækste vores basisindtjening blandt andet på grund af, at flere kunder tilvælger banken. Flere og flere medlemskunder lægger vejen forbi Lån & Spar blandt andet på grund af den gode forrentning, vi giver på vores lønkonto.

Det stigende renteniveau kom kunderne i Lån & Spar til gode allerede tilbage i marts i år, hvor vi igen øgede renten på vores lønkonto til 5%.”

Nedskrivninger på udlån udgør 30,5 mio. kr. Det svarer til 1 promille af det samlede udlån og garantier. Den negative udvikling i samfundsøkonomien med rentestigninger har ikke givet banken øget tab på udlån.

Bankens omkostninger stiger i forhold til samme periode sidste år med 6,2 %.

”Vi har i denne periode etableret et nyt rådgivningscenter i IDA, som har medvirket til de øgede omkostninger til indretning og flere medarbejdere. Etableringen af et rådgivningscenter i fagforeningen IDA, er blevet modtaget meget positivt. Vi glæder os sammen med IDA over de mange af organisationens medlemmer, der allerede har fået øjnene op for de gode tilbud, man får som medlemskunde i Lån & Spar”, siger adm. direktør John Christiansen.

Basisindtjening efter nedskrivninger er opgjort til 457,4 mio. kr.
Nettorente- og gebyrindtægterne er opgjort 1.022,3 mio. kr.
Egenkapitalen forrentning efter skat er opgjort til 23,8 %. 

Læs pressemeddelelsen

Se kvartalsrapport 1.-3. kvartal for 2023

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.