Solid kundeaktivitet i Lån & Spar

God fremgang i Lån & Spar giver et resultat efter skat på 114 mio. kr. i første kvartal af 2024.
 
Stor kundeaktivitet, hvor mange nye og eksisterende kunder får rådgivning, medvirker til en pæn vækst i basisindtjeningen før nedskrivninger, der er opgjort til knap 165 mio. kr. Kundevæksten, sammen med en forøgelse af forretningsomfanget med de eksisterende kunder, giver Lån & Spar en forrentning af egenkapitalen efter skat på 15,9 % før skat.

Lån & Spar oplever fortsat en stor interesse fra nye kunder, som er med til at øge forretningsomfanget i banken. De mange nye kunder er også med til at øge såvel bankens indlån som udlån. Indlån er opgjort til 28,5 mia. kr., og udlånet er opgjort til 17,4 mia. kr. 

Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med resultatet og siger:
 
Jeg er godt tilfreds med, at vi fortsætter med at byde velkommen til mange nye kunder i banken. Tilgangen af nye kunder og et forøget forretningsomfang med de eksisterende kunder har sikret vækst i vores netto rente- og gebyrindtægter. Kundeoplevelsen er vores primære fokus, og det glæder mig meget, at vi i vores løbende kundetilfredshedsmålinger fortsat øger tilfredsheden hos vores kunder.

Nedskrivninger på udlån mv. udgjorde 19,7 mio. kr. for 1. kvartal 2024, hvilket svarer til 0,1 % af udlån og garantier. Der er fortsat tale om et lavt niveau af nedskrivninger.

I forhold til samme periode sidste år øger vi nedskrivningerne. Vores danske privat‐ og erhvervskunder har modstået de seneste års kraftige stigninger i renteniveauet og inflationen. De svenske privatkunder rammes hårdere af den økonomiske udvikling, og derfor er de statistiske nedskrivninger på udlån øget. Men vores nedskrivninger er fortsat meget lave - det understreger det gode kredithåndværk”, siger adm. direktør John Christiansen.

Lån & Spar fastholder forventningen til, at årets resultat efter skat bliver i niveauet 350-450 mio. kr. 

Basisindtjening efter nedskrivninger er opgjort til 145,2 mio. kr. 
Nettorente- og gebyrindtægterne er opgjort til 373,3 mio. kr.

Læs pressemeddelelsen

Se kvartalsrapporten for 1. kvartal 2024

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.