Forbrugerombudsmanden stævner Jyske Bank

Sagen kort

  • Forbrugerombudsmanden stævner Jyske Bank for at få afklaring på, om det var lovligt at opkræve negative renter på visse typer konti uden kundernes accept.
  • Stævningen omfatter kun få af de typer konti, som Lån & Spar tilbyder sine kunder.
  • Forbrugere, som mener, at de kan gøre krav på tilbagebetaling af negative renter, kan rette klage til Det Finansielle Ankenævn for at sikre sig, at forældelsesfristen sættes i bero.
     

Forbrugerombudsmanden ønsker at afklare, om det var lovligt af Jyske Bank at opkræve negative renter på opsparingskonti uden kundernes aktive accept. Det Finansielle Ankenævn oplyser, at de vil afvente domstolenes vurdering af retssagen, før de behandler eventuelle klager fra kunder.

Forbrugerombudsmanden har stævnet Jyske Bank for at have opkrævet negative renter på bundne opsparingskonti  i perioden fra december 2019 til og med september 2022, uden at have indhentet kundernes aktive accept. Det meddelte Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse den 13. september. Her kan du se Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse.

Stævningen vedrører også vilkårene om negative renter for den pågældende banks Basale betalingskonto og Basale indlånskonto. Stævningen vedrører altså ikke konti såsom lønkonto og budgetkonto, men udelukkende konti med lang opsigelse, så som børne - og pensionsopsparinger.     

Finanstilsynet: Ingen regler, der forhindrer indførelse af negative renter

Stævningen kommer på trods af, at Finanstilsynet, som er tilsynsmyndighed for alle danske pengeinstitutter, i et notat fra den 3. februar 2020 vurderede, at hverken reglerne om god skik for finansielle virksomheder, lov om betalingskonti eller den øvrige finansielle lovgivning, herunder EU-reguleringen, indeholder regler, der forhindrer indførelsen af negative renter.

Baggrunden for, at de danske pengeinstitutter sænkede renten, var det meget lave renteniveau i Danmark, Nationalbankens indlånsrente, samt udsigten til, at det lave renteniveau ville fortsætte i en årrække. I en periode betalte pengeinstitutterne således selv negative renter for deres indlån i Nationalbanken.

Det Finansielle Ankenævn afventer domstolenes vurdering

I Lån & Spar har vi i en periode haft negative renter på visse opsparingskonti.  De konti, som Lån & Spar tilbyder, og som principielt set er omfattet af stævningen, er følgende:

  • Kapitalpension
  • Ratepension
  • Aldersopsparing
  • Selvpension

Hvis du mener, du uberettiget er blevet opkrævet negative renter på dine pensionsopsparingskonti samt Basal betalingskonto eller Basal indlånskonto, kan du klage til Det Finansielle Ankenævn. På deres hjemmeside finder du information herom. Vi gør opmærksom på, at krav om tilbagebetaling af negative renter forældes efter 3 år. Ved at indgive en klage til ankenævnet, kan man afbryde forældelsen. Det koster 200 kr. at indgive en klage, som man mister, hvis man ikke får medhold. 

Det Finansielle Ankenævn, der tager sig af klager vedrørende eventuelle tilbagebetalinger af negative renter, har oplyst, at de vil afvente domstolenes vurdering af retssagen, før de behandler klagerne.

 

Spørgsmål og svar

Hvorfor indførte danske pengeinstitutter negative renter?

Baggrunden for, at pengeinstitutterne sænkede renten, var det meget lave renteniveau i Danmark, Nationalbankens indlånsrente, der var i minus, og udsigten til, at det lave renteniveau ville fortsætte i en årrække. Pengeinstituttet har således selv i en periode betalt negative renter for indlån i Nationalbanken.


Hvordan informerede Lån & Spar kunder om negative renter?
Da Lån & Spar indførte negative renter, varslede vi kunder via e-Boks/brev. Det samme gjorde sig gældende ved efterfølgende ændringer i fx beløbsgrænsen for beregning af negative renter.
Var det lovligt at indføre negative renter?
Hjemlen til indførelse af negative renter på udvalgte konti har efter vores bedste overbevisning været til stede. Vi hæfter os ved, at Finanstilsynet tilbage i begyndelsen af februar 2020 tilkendegav ”at reglerne om god skik for finansielle virksomheder og lov om betalingskonti ikke forhindrer, at der indføres negative indlånsrenter. Den øvrige finansielle lovgivning, herunder EU-reguleringen, indeholder heller ikke regler, der forhindrer indførelsen af negative renter.” Vi hæfter os også ved, at EU-Kommissionen umiddelbart har vurderet, at det ikke er i strid med reglerne, at danske pengeinstitutter opkræver negative renter på betalingskonti. 
Har jeg betalt negative renter?
Det er ikke alle kunder i Lån & Spar, der har betalt negative renter.  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har betalt negative renter af indlån, kan du i din kontooversigt fra banken se beløbet som en renteudgift tilskrevet din indlånskonto. 

Hvilke konti omfatter Forbrugerombudsmandens stævning?
Forbrugerombudsmandens stævning omfatter ikke lønkonti, budgetkonti eller andre ikke-bundne konti og heller ikke erhvervskonti. Den omhandler kun opsparingskonti til private, personskadekonti, alle former for pensionsopsparingskonti, den Basale betalingskonto og den Basale indlånskonto. 
Kan jeg få tilbagebetalt det, jeg har betalt i negative renter?
Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige, da sagen først skal til at begynde, og domstolene ikke har truffet en afgørelse. Der vil sandsynligvis gå mange år, før der ligger en afgørelse.  
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil klage?
Forbrugere, som mener, at de kan gøre krav på tilbagebetaling af negative renter, kan klage til Det Finansielle Ankenævn. Ankenævnet har dog meddelt, at behandlingen af fremtidige klager vil afvente domstolenes vurdering af den nu anlagte retssag. Krav om tilbagebetaling af negative renter forældes efter 3 år. Forældelsesfristen er løbende og regnes fra tidspunktet for debitering af de negative renter. Ved at indgive en klage til Ankenævnet, kan man afbryde forældelsen.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.