Bestyrelsens arbejde

Revisionsudvalget

Formål

Bestyrelsen i Lån & Spar har nedsat et revisionsudvalg, der har til opgave, at:

  • gennemgå regnskabs-, revisions- og sikkerhedsmæssige forhold, som udvalget selv, ekstern revisor eller intern revisionschef måtte ønske gjort til genstand for en nærmere gennemgang
  • overvåge Lån & Spars interne kontrol- og risikostyringssystemer  

 

Udvalgets medlemmer

Revisionsudvalget i Lån & Spar består af tre medlemmer af bestyrelsen. Jørn Rise Andersen er det uafhængige medlem af revisionsudvalget og opfylder kvalifikationskravet i medfør af sin erhvervserfaring. 

 

Læs hele kommissoriet for revisionsudvalget

 

Aktiviteter

Aktiviteter i 2020

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.