Spørgsmål og svar om FATCA og CRS

Danmark har indgået en aftale med USA og OECD-landene, som betyder, at alle danske pengeinstitutter skal oplyse til SKAT, hvis deres kunder er skattepligtige i andre lande end Danmark. Det gælder også Lån & Spar. 

Derfor skal alle vores nye erhvervskunder udfylde de såkaldte FATCA- og CRS-egenerklæringer. Vi tager samtidig løbende kontakt med eksisterende kunder for at få erklæringerne udfyldt.
Hvad er FATCA og CRS?

FATCA står for Foreign Account Tax Compliance Act og er en amerikanske lovgivning, der skal sikre mod skatteunddragelse i USA. Danske banker er lovmæssigt forpligtet til at oplyse til SKAT, hvis deres kunder har skattepligt i USA, jævnfør skattekontrolloven §8Å samt Bekendtgørelsen om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA.

CRS står for Common Reporting Standard og er en OECD-aftale mellem lande, som forpligter sig til at udveksle skatteinformationer med hinanden.

Hvornår kan jeg blive omfattet af FATCA og CRS?

Du kan blive omfattet, hvis du er skattepligtig til et andet land end Danmark eller opfylder et af følgende kriterier:

- Amerikansk statsborger eller bosiddende i USA

- Født i USA

- Arbejdstilladelse i USA

- Længerevarende, regelmæssige ophold i USA

- Amerikansk adresse eller telefonnummer

- Tilbagevendende betalinger til en konto i USA

- Anden nationalitet eller fødeland

Hvis du opfylder et af ovenstående kriterier, kan du blive bedt om at udlevere flere oplysninger.

Hvad er et skatteidentifikationsnummer?

Et skatteidentifikationsnummer bruges til at identificere enkelte skatteydere. I Danmark er det dit CPR-nr., mens der i andre lande findes specifikke skatteidentifikationsnumre, som typisk kaldes TIN.

Hvornår har man typisk et skatteidentifikationsnummer i udlandet?

Du har typisk et udenlandsk skatteidentifikationsnummer, hvis du er født i et andet land, bor eller ejer bolig i et andet land eller ejer virksomhed i et andet land.

Hvis jeg har et skatteidentifikationsnummer og/eller statsborgerskab i et andet land, skal jeg så betale skat til det land?
Det afhænger af, hvilke aftaler Danmark har med det pågældende land.
Hvad sker der, hvis jeg skattemæssigt hører til i et andet land?

Hvis du er født i, er statsborger i eller på en anden måde skattemæssigt hører til i et andet land, skal vi ifølge lovgivningen oplyse dine identifikationsoplysninger, saldi på bestemte konti og værdien af dine depoter til SKAT. SKAT giver herefter disse oplysninger videre til det land, du har en forbindelse til.

Skal jeg være opmærksom på noget, hvis jeg er født i USA?

Er du født i USA, har du automatisk amerikansk statsborgerskab og hører derfor skattemæssigt til i USA.

Hvad sker der, hvis jeg ikke udfylder FATCA og CRS egenerklæringerne?

Vi kan blive nødt til at spærre dine konti for ind- og udbetalinger og/eller at opsige dit engagement, hvis du ikke udfylder erklæringerne.

Hvad er aktiv NFE og passiv NFE?

Aktiv NFE er en virksomhed eller forening, hvor mere end

50 % af selskabets indtægter kommer fra salg af vare- og tjenesteydelser, eller mere end 50 % af selskabets aktiver ejes for at genere indkomst ved salg af vare- og tjenesteydelser. De fleste af vores erhvervskunder kan betegnes som aktiv NFE.

Passiv NFE er derimod en virksomhed eller forening, hvor mere end 50 % af indtægterne i løbet af et skatteår kommer fra passive investeringer.

Hvad er en kontrollerende person?

En kontrollerende person er en væsentlig virksomhedsejer, som:

- Ejer eller kontrollerer mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerne

- På anden måde udøver kontrol over ledelsen i selskabet

For fonde og foreninger gælder det, at en kontrollerende person:

- Udøver kontrol over mere end 25 % af formuegodset

- Skal modtage mere end 25 % af formuegodset

- Har hovedinteressen af oprettelsen eller forvaltningen

Hvad hvis mine skatteforhold ændrer sig?
Hvis dine skatteforhold ændrer sig, er du forpligtet til at give os en opdateret FATCA og CRS egenerklæring inden 8 dage efter ændringen.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har en enkeltmandsvirksomhed?

Har du enkeltmandsvirksomhed, skal du udfylde egenerklæringerne for privatpersoner.

Hvor kan jeg få hjælp?

Du er meget velkommen til at kontakte os. Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke giver rådgivning i forhold til spørgsmål vedrørende skattepligt i andre lande end Danmark.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.