Etik i investeringsrådgivningen

God rådgivning

Mange mennesker vælger i dag at investere i aktier og obligationer, og så er det jo oplagt at tage en investeringssnak med sin bankrådgiver. I Lån & Spar Bank har vi fastsat en række etiske retningslinjer, som skal være med til at sikre dig en ordentlig og sober investeringsrådgivning. Ved rådgivning forstås anbefalinger og vejledninger. Rådgivning skal gives, når vi kan se, at der er behov for det.

 

Dine forhold

Når vi skal rådgive dig om investering, starter vi med at tage en indledende snak for at finde frem til lige netop dine ønsker og behov. På baggrund af det opstiller vi herefter nogle alternative investeringsmuligheder for dig. Vi lægger vægt på undervejs at give dig al den nødvendige information, så du har det bedst mulige grundlag for at træffe dine investeringsbeslutninger. For det er altid dig selv, der træffer den endelige beslutning.

Når vi skal give dig en individuel investeringsrådgivning, tager vi udgangspunkt i dine personlige forhold, for eksempel:

  • din alder
  • investeringens formål
  • dine krav/forventninger til investeringens afkast
  • din økonomi i øvrigt

I investeringsrådgivningen er vi desuden forpligtede til at fortælle dig om de forskellige handelsformer, du kan vælge imellem.

 

Beskatning

I rådgivningen tager vi også højde for de generelle skatteregler. Du skal eksempelvis vejledes om den beskatning/afgift, der kan komme på tale, når du skal sælge dine børsnoterede aktier og obligationer. Og i tilfælde, hvor vi ikke selv er i stand til at yde tilstrækkelig skatterådgivning, vil vi henvise dig til at søge rådgivning hos en revisor eller din lokale skatteforvaltning

 

Risici

Vi påtager os selvfølgelig også at rådgive dig om de risici, der måtte være i forbindelse med dine investeringer. For eksempel at den kan risikere at give et negativt afkast og i visse tilfælde helt kan gå tabt.

 

Særlig interesse

I nogle tilfælde kan Lån & Spar Bank have en særlig interesse i de investeringer, vi skal rådgive om. Når det er tilfældet vil vi til enhver tid oplyse dig om det. En sådan interesse kan også betyde, at vi helt afstår fra at rådgive dig om en given investering. Vi rådgiver for eksempel aldrig om investering i bankens egne aktier.

Lån & Spar Bank har særlig interesse i følgende investeringsforeninger, idet banken modtager provision af salget af investeringsbeviserne.

Se investeringsforeninger

 

Insiderhandel

Det er ulovligt at medvirke til insiderhandel. Det gælder selvfølgelig også for Lån & Spar Banks egne medarbejdere. Det betyder, at du ikke bør handle uden for den åbne handelsperiode, hvis du for eksempel er ledende medarbejder - eller har relation til en ledende medarbejder - i det firma, hvis papirer, du ønsker at handle. Lån & Spar Banks medarbejdere er forpligtiget til at indberette mistanke om mulig insiderhandel på værdipapirmarkedet til finanstilsynet.

 

Skriftlighed

Det er afgørende for en god rådgivning, at alle væsentlige aftaler indgås eller bekræftes skriftligt. Det gælder ikke mindst, hvis der ligger nogle særlige forudsætninger til grund for aftalen. Derved sikrer vi, at der ikke på et senere tidspunkt kan opstå tvivl om, hvad vi egentlig har aftalt.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.