Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører § 14

Stk. 1, nr. 1 Lån & Spar Bank A/S
Højbro Plads 9-11
1200 København K

Lån & Spar Bank A/S registreres som forsikringsformidler - afventer, at der åbnes op for ansøgningsprocessen hos Finanstilsynet


Stk. 1, nr. 2: Lån & Spar Bank A/S yder personlig rådgivning til kunder om Letsikringer oprettet via Letpension


Stk. 1, nr. 3: Lån & Spar Bank A/S klagevejledning


Stk. 1, nr. 4: Finanstilsynet - afventer, at der åbnes op for ansøgningsprocessen


Stk. 1, nr. 5: Lån & Spar Bank A/S handler på vegne af PFA Pension ved formidlingen af Letsikringer


Stk. 1, nr. 6: Lån & Spar A/S har ikke en direkte eller indirekte ejerandel på mere end 10 % i et forsikringsselskab


Stk. 1, nr. 7: LB Forsikring A/S og PKA Pension ejer mere end 10 % af aktierne i Lån & Spar Bank A/S


Stk. 1, nr. 8: Lån & Spar Bank A/S yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse. Lån & Spar Bank A/S har en kontraktretlig forpligtelse til udelukkende at benytte PFA Pension via Letpension. Firmapension undtaget


Stk. 1, nr. 9: Lån & Spar Bank er efter aftale med PFA Pension berettiget til et administrationshonorar, som er indregnet i præmien. Størrelsen af administrationshonoraret vil til enhver tid på forlangende kunne søges oplyst hos Lån & Spar Bank


Stk. 1, nr. 10: Lån & Spar Bank er efter aftale med PFA Pension berettiget til et administrationshonorar, som er indregnet i præmien. Størrelsen af administrationshonoraret vil til enhver tid på forlangende kunne søges oplyst hos Lån & Spar Bank


Stk. 1, nr. 11: Letsikringen tegnes i:

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København ø


Stk. 1, nr. 12: PFA er ikke et skadesforsikringsselskab og er derfor ikke omfattet af denne garantiordning


Stk. 2: Ikke relevant da kunden ikke betaler direkte til Lån & Spar Bank A/S


Stk. 3: Denne betingelse er opfyldt, når ovenstående oplysninger ligger på pengeinstituttets hjemmeside, idet der også henvises til denne ved ændringer til forsikringsaftalen


Stk. 4: Accessoriske forsikringsformidlere - denne bestemmelse er ikke relevant i Lån & Spar Bank A/S


Stk. 5: Accessoriske forsikringsformidlere - denne bestemmelse er ikke relevant i Lån & Spar Bank A/S


Stk. 6: Uafhængige forsikringsformidlere - denne betingelse er ikke relevant for pengeinstitutter i Letpensionsamarbejdet


Stk. 7: Denne betingelse er kun aktuel såfremt Lån & Spar Bank har en henvisningsaftale på firmapension med PFA, hvilket Lån & Spar Bank A/S ikke har


Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.