Den jævne stigning i detailsalget fortsatte i oktober

I oktober lå detailsalget hele 4,5 % højere end samme måned sidste år. Men kun 0,3 % højere i forhold til september. Udviklingen fortsætter således den jævne stigning, som vi har set det sidste års tid. Detailsalget er på samme niveau som lige efter første corona-nedlukning i 2020.

Detailsalget i oktober måned fortsatte jævne stigning, som vi har set det sidste års tid. Stigningen er på hele 4,5 % i forhold til oktober 2022, men dog blot 0,3 % højere end september måneds tal. De høje niveauer fra corona-tiden er vi ikke i nærheden af. Men tallene indikerer, at de store fald i detailsalget er overstået, og at reallønsstigningerne begynder at kunne ses i detailsalget.

 

Detailsalget er tilbage til en jævn udvikling og vækst

Tallene bekræfter ligeledes, at detailsalget er vendt tilbage til en mere jævn udvikling og vækst, som vi så det før corona-tiden. Vi forventer således, at udviklingen i detailsalget vil fortsætte i en svagt positiv retning, som det vi så op gennem 2010’erne.

Tendensen til fald i detailsalget begyndte i slutningen af 2021 – altså samme tidspunkt, som forbrugerpriserne begyndte at skyde i vejret herhjemme. Danskernes måde at håndtere den stigende inflation på har altså ganske tydeligt været at forbruge mindre. Vi betaler nogenlunde det samme, når vi går ud af forretningerne, men da priserne er steget, har vi væsentlig mindre i vareposen, og det er præcis det, som udviklingen i detailsalget viser.

Med udviklingen i oktober måned ligger detailsalget på samme niveau som sensommeren 2022, - altså tiden lige før inflationen toppede. Det svarer også ganske godt til, at reallønnen faldt kraftigt igennem 2022, men nu er stigende igen og lige så stille arbejder på at indhente det tabte.

 

Detailsalget er godt rustet til nedgang

Detailsalget og dansk økonomi er fortsat godt rustet til den nedgang, som vi allerede er i gang med. Både beskæftigelsen og de nominelle lønninger er historisk høje, så vi har et rigtig godt udgangspunkt. Boligpriserne er faldet, men ser ud til at have stabiliseret sig. Inflationen er på vej ned. Renterne er banket i vejret, og det giver mange danske forbrugere økonomiske udfordringer, men også renterne står måske til at skulle falde lidt tilbage igen i løbet af 2024, idet inflationen ser ud til at fortsætte faldet tilbage mod 2 %.

Selvom vi kommer til at opleve økonomisk modgang, så er udgangspunktet for dansk økonomi trods alt særdeles fornuftigt, hvilket fastholder troen på, at også detailsalget kan komme nogenlunde helskindet gennem inflationskrisen.

 Graf detailsalget fortsætter den jævne stigning

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.