Håndværkerbælte

Lille bedring i byggeaktiviteten

I 3. kvartal blev 6.133 boliger påbegyndt i byggeriet. Det er en pæn bedring fra bunden i 2. kvartal, men fortsat et af de laveste niveauer siden 2015. I 2. kvartal 2021 blev der påbegyndt byggeriet af dobbelt så mange boliger. Det er påbegyndelsen af etagebyggeri, der er årsag til bedringen.

Aktiviteten på boligmarkedet toppede i midten af 2021. Det gælder både antallet af handler som var tårnhøjt, og boligprisstigninger som lå på 10–15 % om året igennem 2021. Men det gælder også byggeriet, som tilsvarende toppede i midten af 2021. Den dramatiske rentestigning igennem 2022 og 2023 satte virkelig sine spor i byggesektoren.

Med blot 6.133 påbegyndte boliger i 3. kvartal 2023 er aktiviteten i byggesektoren tilbage på niveauet for 2015. Dengang var boligmarkedet stadigvæk på vej tilbage efter Finanskrisen og den sydeuropæiske gældskrise.

 

Aktiviteten i byggesektoren er faldet

Det er ikke overraskende, at aktiviteten i byggesektoren er faldet. Det er en helt naturlig reaktion på de stigende renter og prisfaldene på boligmarkedet. Og lige som i tidligere tilfælde reagerer byggesektoren altid med en vis forsinkelse i forhold til ændringer i konjunkturerne, da boligbyggeri jo er temmelig tidskrævende.

Der er dermed også god grund til at forvente, at aktiviteten i byggesektoren forbliver lav i en længere periode. Så længe de lange renter bliver på det nuværende niveau og boligpriserne samtidig har stabiliseret sig, men ikke forventes at stige mærkbart på den korte bane – så tyder meget på, at antallet af påbegyndte boligbyggerier enten vil forblive på det nuværende lave niveau, eller måske endda skal endnu længere ned.

Det er til gengæld lidt godt nyt for dem, der skal have fat i en håndværker. Med den vigende aktivitet i nybyggeriet, så må der alt andet lige blive bedre muligheder for at få booket en tømrer, murer eller vvs’er i den kommende tid.

 Graf påbegyndt byggeri

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.