Forbrugertilliden bliver igen mere negativ

Fremgangen i forbrugertilliden er nu ændret til et tilbagefald. Med -13,0 i september måned er der tale om yderligere et fald i forhold til juli og august. Familiens økonomiske situation lige nu er fortsat meget udfordret. Forbrugerne tror på yderligere aftagende inflation.

I september måned blev forbrugertilliden opgjort til -13,0. Der er tale om det laveste niveau siden maj, efter indikatoren har gennemlevet en pæn bedring de sidste 10 måneder. Forbrugertilliden ser desværre nu igen ud til at vende mod det mere negative. Der er dog fortsat langt ned til de historisk lave niveauer, vi så i efteråret 2022.

 

Negativt syn på dansk økonomi og egen økonomi

Udviklingen vidner om danskernes ganske negative og pessimistiske syn på både situationen i dansk økonomi, men også deres egen husstands økonomi. Det er især oplevelsen af familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden, der trækker ned. Forventningen til familiens økonomiske situation om et år ligger også nu igen i negativt terræn for første gang siden februar. Så pessimismen tiltager desværre.

Det lave niveau for forbrugertilliden skyldes som nævnt især danskernes vurdering af familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden. Indikatoren for denne parameter har historisk ligget mellem minus 10 og plus 15, men styrtdykkede igennem 2022, og er på trods af en stigende tendens opgjort til -17,5 i september måned. Dette er fortsat ét af de laveste niveauer nogensinde, hvilket også fremgår af figuren. Et tydeligt signal om, at familiernes økonomi stadigvæk er presset.

 

Ikke mange lyspunkter

Der er ikke mange lyspunkter i dagens tal. Både forventningen til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag, og forventningen til familiens økonomiske situation om et år ligger begge under 0 og viser dermed igen en negativ tendens. Niveauet er dog noget højere end gennem det meste af 2022, altså før inflationen for alvor begyndte at stige. Forbrugerne forventer også stigende arbejdsløshed i det kommende år.

Forbrugerne forventer, at faldet i inflationen vil fortsætte, og at prisstigningerne således vil aftage yderligere i det kommende år.

Lidt flere familier regner med at kunne spare op i de kommende 12 måneder, men mange oplever fortsat, at pengene ikke slår til i det daglige forbrug.

Tallene for forbrugertilliden har de sidste fire måneder ligger nogenlunde stabilt på et ganske lavt niveau, og er et udtryk for, at rigtig mange danskere er bekymrede for den økonomiske fremtid. Og de spæde tegn på optimisme i nogle af komponenterne i forbrugertilliden, der begyndte at vise sig hen over sommeren, ser pt. ud til at være på tilbagetog.

 

Familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden

Kilde: dst.dk og egne beregninger

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.