Boligkvarter set fra luften

Bemærkelsesværdig hurtig genopretning på boligmarkedet

Rentetoppen er nået

De seneste tre måneder har vi set de korte realkreditrenter stige med ca. 0,25% til et niveau omkring 4%, mens den 30-årige realkreditrente har ligget stort set uændret omkring 5%. Der er således i øjeblikket rimelig roligt omkring den lange realkreditrente, mens de korte renter nu har nået toppen.

Den amerikanske centralbank, FED, valgte på septembermødet at fastholde renten i spændet 5,25-5,50% efter en lang række renteforhøjelser. Vi forventer, at FED ikke vil hæve renten yderligere, men vil fastholde det nuværende niveau, formentlig indtil midten af 2024, hvor kerneinflationen er faldet så meget tilbage, at FED kan begynde at sænke renten lidt igen.

Den europæiske centralbank hævede renten med 0,25% d. 14. september, hvilket medførte, at Nationalbanken hævede foliorenten tilsvarende, så foliorenten nu er 3,60%. Vi forventer ligeledes, at også ECB nu er færdig med at hæve renten, og at det nuværende niveau fastholdes indtil 2. kvartal 2024, hvor kerneinflationen er kommet ned i et leje, hvor ECB vil begynde at sænke renten igen.

Efter en periode på ca. 1½ år med kraftigt stigende renter tyder alt derfor på, at vi nu har nået rentetoppen, og at vi går ind i en ny periode med stort set uændrede renter på det nuværende niveau.

 

Boligmarkedet

Tallene fra Boligmarkedsstatistikken for 2. kvartal 2023 viser et boligmarked, der bemærkelsesværdig hurtigt er ”kommet tilbage på sporet” med jævne prisstigninger og flere handler. De kraftige prisfald og den meget lave handelsaktivitet sluttede således med udgangen af 2022, mens 2023 indtil videre har budt på pæne prisstigninger og væsentlig flere bolighandler. Korrektionen på boligmarkedet ser dermed ud til at være overstået.

Prisfaldene har dog spist en stor del af prisstigningerne fra corona-tiden. Som det fremgår af figuren, ligger boligpriserne nu ”kun” 10-15% højere end for 3 år siden i de fleste dele af landet. Bornholm skiller sig dog ud med meget kraftige prisstigninger de seneste tre år, mens prisen på ejerlejligheder i både Odense og Aalborg stort set ligger uændret.

Bedringen på boligmarkedet er også meget tydelig at aflæse i antallet af bolighandler. Der blev handlet færre og færre boliger igennem 2022, og i 4. kvartal 2022 var aktiviteten på boligmarkedet næsten gået i stå med det laveste antal bolighandler siden Finanskrisen.

Første halvdel af 2023 har budt på en væsentlig forbedring, så antallet af handler nu ligger på niveau med udviklingen gennem 2010’erne. Meget tyder derfor på, at boligmarkedet særdeles hurtigt har gennemgået den korrektion, som de kraftigt stigende renter har givet anledning til.

Samtidig vil den høje beskæftigelse og den lave ledighed, samt den generelt sunde tilstand dansk økonomi befinder i, være med til at holde hånden under boligpriserne.

Vores vurdering er, at boligpriserne vil fortsætte den stabile positive udvikling igennem resten af 2023. Boligpriserne understøttes af den høje beskæftigelse og de stigende lønninger, mens svagt stigende ledighed og de høje korte renter samtidig vil begrænse aktiviteten og prisstigningerne på boligmarkedet.

 

Boligprisstigninger de sidste tre år

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.