Væg i vatter

Byggeomkostningerne i laveste stigning siden starten af 2021

Byggeomkostningerne er steget med 1,0 % det seneste kvartal. Det er primært materialeomkostninger, der er skyld i stigningen. Arbejdsomkostningerne er blot steget med 0,5 %. Byggeomkostningerne er dog stadigvæk 1,9 % højere end for et år siden.

Fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024 steg de samlede omkostninger ved at bygge ny bolig med 1,9 %. Det kan fordeles på en stigning i de samlede materialeomkostninger på 1,7 % og en stigning i arbejdsomkostninger på 2,9 %. Det er samtidig den laveste stigningstakt for byggeomkostningerne siden starten af 2021.

Materialeomkostningerne er steget mest for jord- og betonarbejde, der topper med en stigning på 3,8 %. Materialerne til murerarbejdet er kun steget med 1,2 % det seneste år. Når vi kigger på arbejdsomkostningerne, er stigningen opgjort til 2,9 % det seneste år. Her er stigningen størst inden for tømrer- og snedkerarbejdet med 3,5 %, mens arbejdsomkostningen inden for jord- og betonarbejde blot er steget med 2,1 %.

Tilsvarende stigning i byggeomkostninger for enfamiliehuse

Byggeomkostningerne for enfamiliehuse er steget med 1,2 % det seneste kvartal. Her ligger stigningen stort set ens for både materialer og arbejdsomkostninger. Kigger vi på udviklingen siden starten af 2020 er de samlede byggeomkostninger for enfamiliehuse steget med godt 20 %.

Det betyder helt konkret, at omkostningerne til at bygge et standard enfamiliehus til f.eks. 2,5 mio. kr. nu er godt 500.000 kr. dyrere end for tre-fire år siden.

For bare tre år siden ville et nyt enfamiliehus finansierieret med et fastforrentet realkreditlån koste ca. 6.400 kr. om måneden efter skat, mens et tilsvarende hus i dag ville koste ca. 10.100 kr. om måneden efter skat. Altså en nettoydelse på ca. 3.700 kr. mere om måneden, som skyldes både de stigende byggeomkostninger og stigende renter.

Kombinationen af højere renter, højere byggeomkostninger de senere år og lavere boligpriser, sætter sine tydelige spor i byggesektoren. Tallene viser en markant opbremsning i påbegyndt nybyggeri, og en afmatning i aktiviteten i  byggesektoren som helhed. Så nu vil formentlig være en god anledning til at igangsætte sit byggeprojekt, hvis man står og overvejer det, og der burde ligeledes være gode muligheder for at man enten kan få en bedre pris, eller at det i hvert fald er lettere at få fat i en håndværker, når man skal i gang.

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.