Fire unge mennesker spiser pizza

De globale fødevarepriser stiger lidt, men ligger langt under toppen

De globale fødevarepriser har gennemlevet en dramatisk udvikling de sidste godt tre år. Efter en lang periode fra 2015-2019, hvor fødevarepriserne var stort set uændrede, begyndte de globale fødevarepriser i midten af 2020 en meget kraftig stigning.

Stigningen varede ca. 2 år helt frem til midten af 2022, og stigningen var på hele 60 % (fra indeks 100 til 160 i figuren). Det er ikke så underligt, at fødevarepriserne også herhjemme er steget markant, hvilket vi oplever meget tydeligt, når vi er ude at handle.
Stigningen var bredt funderet, men var mest udpræget inden for mejerivarer, korn og olier, hvilket også slog kraftigt igennem på tilsvarende varegrupper herhjemme.

Udviklingen siden midten af 2022 har dog været næsten lige så iøjefaldende. Fødevarepriserne er faldet meget hurtigt og ligger nu næsten 25 % lavere end toppen i midten af 2022. Også her er faldet sket bredt, men igen mest markant på mejerivarer, korn og olier. Der kan være store udsving i priserne på de enkelte grupper, men som helhed ser vi pt. en ret beskeden stigning på et par procentpoint over det seneste halve år.

 

Forventninger til priserne

Vi forventer således, at stabiliseringen af de globale fødevarepriser også vil fortsætte afsmitningen på de danske fødevarepriser. Man skal ikke forvente, at priserne på fødevarer falder tilbage til samme niveau som før corona-tiden. Men fortsat relativ stabile priser på de fleste varegrupper kan man med rimelighed forvente. Vi har det seneste års tid set de føromtalte prisfald på flere forskellige varegrupper i de danske supermarkeder, men det er ikke sikkert, at der er flere prisfald i vente.

Generelt er fødevarepriserne herhjemme steget med godt 20 % siden slutningen af 2021, og det er i stort set samme omfang som stigningen det globale fødevareprisindeks. Det vil således være naturligt, om stabiliseringen i de globale fødevarepriser også sætter sig i de danske priser i de kommende måneder.

Jokeren er naturligvis de stigende lønninger, som med overenskomsterne er godt i gang med at stige 8-10 % i løbet af 2024 og 2025. Dette lægger selvsagt en dæmper på de prisfald, som virksomhederne kan sende videre til forbrugerne. Omvendt betyder det, at forbrugerne får flere penge mellem hænderne de næste par år, og dermed vil få lettere ved at overkomme de højere priser.

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.