Detailsalget fortsætter den positive trend

På trods af et fald på 0,6 % i april måned, ligger detailsalget alligevel marginalt højere end for et år siden. Et 3-måneders glidende gennemsnit viser en fortsat svag stigning. Udviklingen bekræfter den generelt pæne stigning, som vi har set det sidste års tid. Detailsalget ligger nu højere end før corona-tiden.

Detailsalget i april bød på et fald på 0,6 % i forhold til marts måned. Det ændrer dog ikke på den igangværende tendens med et stigende detailsalg, som vi har set det sidste halvandet års tid. Stigningen er på 3,2 % i forhold til bunden i december 2022. De høje niveauer fra corona-tiden er vi endnu ikke i nærheden af, men vi nærmer os lige så langsomt.

Tallene indikerer samtidig, at de store fald liger bag os, og at reallønsstigningerne begynder at kunne ses i detailsalget.

Tallene bekræfter ligeledes, at detailsalget er vendt tilbage til en mere jævn udvikling og vækst, som vi så det før corona-tiden. Vi forventer således, at udviklingen i detailsalget vil fortsætte i en pæn positiv retning, som det vi så op gennem 2010’erne.

Med udviklingen i april måned ligger detailsalget på samme niveau som foråret 2022, - altså tiden før inflationen toppede. Det svarer også ganske godt til, at reallønnen faldt kraftigt igennem 2022, men nu er stigende igen og lige så stille arbejder på at indhente det tabte.

Detailsalget indikerer også, at dansk økonomi er kommet rigtig flot gennem den nedgang, som tårnhøj inflation og rentestigninger gav anledning til. Både beskæftigelsen og de nominelle lønninger er historisk høje, så vi er rigtig godt stillet. Boligpriserne faldt også i 2022, men er nu stigende igen. Inflationen ser igen ud til at skulle stabilisere sig omkring 2 % igen. Renterne er banket i vejret, og det giver mange danske forbrugere økonomiske udfordringer, men renterne er også begyndt at falde lidt igen, og ser ud til at skulle falde yderligere tilbage i løbet af 2024, idet inflationen ser ud til at fortsætte faldet tilbage mod 2 %.

Selvom vi kommer til at opleve økonomisk modgang, så er udgangspunktet for dansk økonomi trods alt særdeles fornuftigt, hvilket fastholder troen på, at også detailsalget kan komme helskindet gennem inflationskrisen.

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.