Bilhandel

Forbrugertilliden stiger og nærmer sig en normalisering

Forbrugertilliden er opgjort til -6,5 i maj måned. Der er tale om det højeste niveau siden starten af 2022. Indikatoren for familiens økonomiske situation lige nu ligger ligeledes i højeste niveau i to år. Der er en positiv udvikling i stort set alle underkomponenter.

I maj måned blev forbrugertilliden opgjort til -6,5. Der er tale om det højeste niveau siden starten af 2022, og dermed nærmer forbrugertilliden sig også en form for normalisering.

Der er tale om en markant bedring efter indikatoren har ligget stabilt i de første måneder af 2024. Samtidig har forbrugerne endegyldigt lagt de historisk lave niveauer, vi så i efteråret 2022 bag sig.

Udviklingen vidner om, at danskerne endelig er ved at komme over det negative og pessimistiske syn på både situationen i dansk økonomi, men også deres egen husstands økonomi. Der er fortsat tale om negative niveauer for mange af underkomponenterne, men langt mindre negative end de har været, og udviklingen er klart i den positive retning.

Forbrugertilliden ligger dog fortsat lavt, og det skyldes især danskernes vurdering af familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden. Indikatoren for denne parameter har historisk ligget mellem minus 10 og plus 15, men styrtdykkede igennem 2022, og er på trods af en stigende tendens opgjort til -6,4 i maj måned. Det er fortsat et lavt niveau, men også her er der tale om en pæn bedring. Et signal om, at familiernes økonomi stadigvæk er presset, men at situationen langsomt bliver bedre.

Der er masser af lyspunkter i dagens tal. Forventningen til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag stiger, og ligger ligeledes på det højeste niveau siden starten af 2022.

På den pessimistiske side forventer forbrugerne stigende arbejdsløshed i det kommende år, samt at inflationen vil tiltage lidt igen, og at priserne således vil stige yderligere i det kommende år. Det giver god mening, idet inflationen lige nu ligger omkring 1 %, så her vil vi formentlig se en stigning i de kommende måneder.

Lidt flere familier regner med at kunne spare op i de kommende 12 måneder, men mange oplever fortsat, at pengene ikke slår til i det daglige forbrug.
Med tallene for maj måned bryder udviklingen med de første måneder af 2024, hvor forbrugertilliden lå stabilt på et ganske lavt niveau. Der er således tegn på, at de danske forbrugere vejrer morgenluft, og at vi lige så stille bevæger os mod mere positive forbrugere.

 

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.