Indkøbsvogne

Inflationen begynder endelig at falde tilbage

Stigningen i forbrugerprisindekset faldt til 8,9% i november. Forbrugerpriserne stiger stadigvæk - de stiger bare mindre kraftigt. Prisstigningerne er fortsat de kraftigste siden begyndelsen af 1980’erne. Den anden positive nyhed er, at kerneinflationen viste et mindre fald i november.

I november steg det samlede forbrugerprisindeks med 8,9% i forhold til samme måned året før. Det er et fald fra 10,1% i oktober og første gang siden december 2021, at inflationen udviste et fald. Inflationen ligger fortsat på det højeste niveau siden starten af 1980’erne, hvor inflationen i flere år var over 10%. Faldet i inflationen i november var forventet og skyldes især mindre stigninger i energipriserne.

 

Priserne på mad, el, gas og brændstof holder inflationen oppe

Det er fortsat prisstigninger på fødevarer, el, gas og brændstof, der holder inflationen oppe - også på trods af faldet i november måned. Alene el og fødevarer står for 3,6% af den samlede stigning på 8,9%. Fødevarepriserne steg en smule mindre i november end i oktober, men en stigning på 16,0% det seneste år er stadigvæk meget markant og rammer husholdningerne hårdt.

Kød er steget med 16,2%, mælk, ost og æg er steget med 23,7%, mens smør, margarine og olier er steget med 34,8%. Elprisen er steget med 71,9% det seneste år. Det er en mindre stigning end i oktober, men alligevel en voldsom stigning. Stigningen i gasprisen var ”kun” på 26,9% i forhold til november 2021 og skyldes et stort fald fra oktober til november. Man kan frygte, at stigningen igen tager til i december. Husstande og virksomheder, som er afhængige af gas, er presset voldsomt af de højere priser.

Brændstofpriserne faldt pænt tilbage i november og ligger nu ”kun” 13,4% højere end for et år siden. Priserne toppede hen over sommeren og ligger lidt lavere nu, drevet af de lavere oliepriser. Men det ændrer ikke på, at prisen på brændstof fortsat ligger langt højere end for et år siden.

 

Vi forventer faldende inflation

Prisstigningerne er fortsat bredt funderede, hvilket således også indikerer, at vi skal hen i 2. halvår 2023, før vi kan håbe på, at inflationen igen kommer ned i mere normale niveauer på 2-3 %.

Det er glædeligt, at vi nu endelig ser, at inflationen tager af. Også selvom det er kommet noget senere, end vi forventede i første omgang. Derudover viste kerneinflationen også et lille fald fra oktober til november, men er med 6,0% stadigvæk meget højt i et historisk perspektiv. Vi forventer, at inflationen vil fortsætte den faldende tendens i de kommende måneder i takt med, at effekten af de kraftigt stigende energi- og fødevarepriser løjer af – måske dog med en enkelt stigning i december pga. højere elpriser Derudover viser det globale fødevareprisindeks en faldende tendens, som vi forventer også vil slå igennem i Danmark i de kommende måneder.

 

Dyrt for en ganske almindelig familie

På trods af faldet i inflationen kan en familie med f.eks. to voksne og to børn tydeligt mærke de stigende priser. Samlet set er leveomkostningerne steget op mod 4.000 kr. om måneden det seneste år, hvilket betyder, at danskerne skal have væsentlig flere penge op af lommen for at kunne købe de samme varer som tidligere. Mange husstande forsøger at reducere deres forbrug af fødevarer eller omlægge forbruget til billigere varianter for at begrænse effekten fra inflationen. Det er en rigtig god idé, da det vil begrænse den oplevede inflation for den enkelte husstand.

 

Inflationen faldt i november til 8,9%

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.