Boligkvarter set fra luften

Status på boligrenterne

Realkreditrenterne har stabiliseret sig igennem november og de første dage i december. Fortsat pæne bevægelser i kurserne, men usikkerheden er mindre end tidligere i efteråret. Udstedelser sker pt. i de 30-årige 5%-lån. Vi mener, at de lange renter har toppet, men vil holde sig nogenlunde uændrede på det nuværende niveau, indtil inflationen falder mærkbart tilbage.

De lange realkreditrenter er på det højeste niveau i 15 år

Renterne ser dog ud til at have toppet i slutningen af september, hvor kursen på 5%-lånet uden afdrag var nede omkring 94. Det gav en kort periode i slutningen af september og første del af oktober, hvor udstedelsen skete i 6%-lånene.

Fra midten af oktober og frem til starten af november faldt renterne pænt tilbage, og det niveau er fortsat igennem november og de første dage af december, således at udstedelsen nu igen sker i 5%-lånene. Mange boligejere har udnyttet muligheden for at opkonvertere fra deres lavt forrentede lån.

Markederne ser ud til at være faldet mere til ro

Markederne ser ud til at være faldet mere til ro. Igennem september og oktober var der meget store udsving i obligationskurserne med bevægelser på op imod 1 kurspoint eller endda endnu mere hen over en handelsdag. November og starten af december har været mere rolig – stadigvæk med udsving, men mindre udsving end tidligere.

Indtil videre blev det således kun til kortvarig udstedelse i 6%-lånet, da vi nu igen har udstedelse i 5%-lånene. Vi forventer, at renten vil stabilisere sig på det nuværende niveau i en periode, indtil inflationen mere mærkbart kommer under kontrol og falder yderligere.

Meget tyder på, at inflationen både herhjemme og i Euro-området har toppet

Meget tyder på, at inflationen både herhjemme og i Euro-området har toppet. Til gengæld ser kerneinflationen ud til at bide sig mere fast end først antaget, hvilket betyder at de højere renter også kan bide sig fast i længere tid. Vi forventer fortsat, at kerneinflationen i Euro-området også snart topper, og at markedets fokus derfor vil skifte fra høj inflation til fokus på lønudviklingen og en kommende økonomisk recession, hvilket vil stabilisere renterne og kan føre til en forventning om, at de korte renter vil falde lidt tilbage i løbet af 2023.

Usikkerheden er dog fortsat stor, og det giver risiko for, at vi fortsat kan se store bevægelser i kurserne og realkreditrenterne. Så uanset om man står foran at skulle optage nyt realkreditlån, eller man skal indfri sit gamle realkreditlån, så er det en god idé at overveje at låse kursen, så man slipper for den risiko, som de volatile rentemarkeder giver.

Graf over udviklingen af 5% 2053 uden afdrag

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.