Par med barnevogn

Nye regler: Mor og far deler børnepengene

I de fleste danske børnefamilier er det moren, der får udbetalt børnepengene. Det laver nye regler imidlertid om på. Fra den 20. januar bliver børne- og ungeydelsen delt mellem barnets to forældre, der får en halvdel hver, hvis de bor sammen.

De nye regler træder i kraft på baggrund af en politisk aftale, hvor alle partier i Folketinget blev enige om at dele børnepengene mellem forældre med fælles forældremyndighed.

Hvis du har fuld forældremyndighed over dit barn, modtager du dog fortsat alle børnepengene.

Læs om de nye regler på borger.dk

 

Din indkomst betyder noget for, hvor meget du får

De nye regler ændrer også på, hvordan du som forælder kan blive modregnet i familiens børnepenge. Hidtil har det været sådan, at børnepengene automatisk blev nedjusteret, hvis den ene forælder havde en høj indkomst. Med de ny regler påvirker den anden forælders indkomst ikke det beløb, du får udbetalt. Hvis din indkomst er over 828.100 kr. i 2022, vil dit beløb dog blive sat ned. 


Sådan bliver børnepengene udbetalt

Børnepengene bliver udbetalt hvert kvartal: 20. januar, 20. april, 20. juli og 20. oktober. Når dit barn fylder 15 år, får du ungeydelse, der bliver udbetalt hver måned.

Barnets alder Hele beløbet  Beløb pr. forælder 
 0-2 år  4.653 kr. pr. kvartal  2.327 kr. pr. kvartal
 3-6 år  3.681 kr. pr. kvartal  1.841 kr. pr. kvartal
 7-14 år  2.898 kr. pr. kvartal 1.449 kr. pr. kvartal 
 15-17 år  966 kr. pr. måned  483 kr. pr. måned

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.