Inflationen i overraskende stigning, men det skyldes en teknikalitet

Forbrugerprisindekset er steget 10,1 % det seneste år, selvom markedet havde forventet et mindre fald. Stigningen skyldes en teknisk ændring i bidraget fra elpriserne. Prisstigningerne er de kraftigste siden begyndelsen af 1980’erne.Kerneinflationen stiger også og begynder at bide sig fast.

I oktober steg det samlede forbrugerprisindeks med 10,1 %

I oktober steg det samlede forbrugerprisindeks med 10,1 % i forhold til samme måned året før. Det er den højeste stigning siden starten af 1980’erne, hvor inflationen i flere år var over 10 %. Stigningen til 10,1 % var overraskende, men skyldes en teknisk ændring i beregningen af bidraget fra elprisen i forbrugerpriserne. Korrigeret for denne ændring, ville stigningen i forbrugerpriserne have været under 10 %.

Det er fortsat prisstigninger

Det er fortsat prisstigninger på fødevarer, el, gas og brændstof, der driver inflationen, og det gælder også for oktober måned. Alene disse komponenter står for hele 4,7 % af den samlede stigning på 10,1 %. Især stigningen i fødevarepriserne er med 16,5 % meget markant og rammer husholdningerne hårdt: Kød er steget med 18,0 %, mælk, ost og æg er steget med 25,3 %, mens smør, margarine og olier er steget med 37,8 %. Elprisen er steget med voldsomme 84 % det seneste år. Stigningen i gasprisen er på 131 % i forhold til oktober 2021, men er faktisk faldet lidt fra september til oktober. De ændrer dog ikke på, at de husstande og virksomheder, som er afhængige af gas, er presset voldsomt af prisstigningerne.

Prisen på brændstof ligger fortsat langt højere end for et år siden

Brændstofpriserne steg igen lidt i oktober efter faldet i september, og ligger nu 24,3 % højere end for et år siden. Priserne ser ud til at have toppet hen over sommeren, og ligger lidt lavere nu, Men det ændrer ikke på, at prisen på brændstof fortsat ligger langt højere end for et år siden. Prisstigningerne er fortsat bredt funderede, hvilket således også indikerer, at vi skal langt ind i 2023, før vi kan håbe på, at inflationen igen kommer ned i mere normale niveauer på 2-3 %.

Det globale fødevareprisindeks viser en faldende tendens, som vi forventer også vil slå igennem i Danmark i de kommende måneder

Det er svært at finde lyspunkter i dagens tal, men det er selvfølgelig væsentligt at bemærke, at stigningen i inflationen skyldes teknik. Derudover viser det globale fødevareprisindeks en faldende tendens, som vi forventer også vil slå igennem i Danmark i de kommende måneder. Slutteligt viste eftermiddagens inflationstal fra USA et ganske kraftigt fald, hvilket forstærker vores forventning om, at inflationen også vil tage af herhjemme i de kommende måneder, i takt med at effekten fra de kraftigt stigende energi- og fødevarepriser løjer af.

Dyrt for en ganske almindelig familie

En familie med f.eks. to voksne og to børn kan tydeligt mærke de stigende priser. Samlet set er leveomkostningerne steget op mod 4.500 kr. om måneden, hvilket betyder, at danskerne skal have væsentlig flere penge op af lommen, for at kunne købe de samme varer som tidligere. Mange husstande forsøger at reducere deres forbrug af især fødevarer eller omlægge forbruget til billigere varianter for at begrænse effekten fra inflationen. Det er en rigtig god idé, da det vil begrænse den oplevede inflation for den enkelte husstand.

Graf der viser inflationen set over tid

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.