Renter og udviklingen af renter

Høje renter rammer boligejere og andelshavere med variabel rente

Renterne stiger og stiger, og det har store konsekvenser for de andelshavere og boligejere, der har lån med variabel rente. 

Rentestigninger af den kaliber, som vi har set siden slutningen af 2021, har store konsekvenser. Pludselig bliver renten igen en betydende faktor for boligmarkedet og ikke mindst den enkelte boligejer.

Boligejere med variabel rente rammes hårdt

Rentestigningerne kommer især til at ramme boligejere, som har lån med variabel rente. Er du boligejer med et variabelt forrentet realkreditlån, kommer du til at få en højere rente på dit lån, næste gang dit lån skal have fastsat renten. (For F-kort lån er det hvert halve år, for F1-lån hvert år, for F3-lån hvert 3. år osv.)
Har du et variabelt forrentet lån uden afdrag, kommer du til at være blandt dem, hvis ydelse stiger mest. Faktisk vil din ydelse allerede være steget med ca. 1.700 kr. om måneden for hver million, du har lånt. Og ydelsen kommer desværre til at stige yderligere i løbet af den næste tid.

Andelshavere står også for skud

Det er ikke kun boligejere, der bliver ramt af de stigende renter. Hvis du er andelshaver, kan du faktisk blive ramt lige så hårdt som boligejerne – og i værste tilfælde endnu hårdere. Som andelshaver kan du jo ikke optage realkreditlån, men har i stedet et banklån med variabel rente. Det betyder, at der med stor sandsynlighed er flere stigninger i vente til dig, i takt med at centralbankerne hæver renten endnu mere.

Samtidig risikerer du som andelshaver at blive ramt af en højere boligafgift til andelsforeningen, hvis den har et lån med variabel rente. 
Gennemgå din økonomi og forskudsopgørelse

Uanset om du har et variabelt realkredit- eller banklån, bør du gennemgå din privatøkonomi og sikre, at du sætter nok penge ind på din budgetkonto til at betale den højere ydelse på dit lån. Samtidig bør du opdatere din forskudsopgørelse hos SKAT med oplysninger om de forventede renteudgifter i indeværende år.

Boligpriserne kommer til at falde

Rentestigninger på 3-3½ procentpoint og tårnhøj inflation kan godt gå hen og blive en giftig cocktail for boligmarkedet. Allerede nu er der tegn på en opbremsning i form af stigende udbud, færre handler og prisfald. Der er næppe tvivl om, at priserne vil begynde at falde for alvor – det er mere et spørgsmål om, hvor stort og langt faldet bliver. 
Vi forventer, at boligpriserne vil falde i omegnen af 10 % over de kommende par år. Udviklingen vil højst sandsynligt først vise sig i de største byer og de dyreste områder, hvorefter det vil brede sig som ringe i vandet med aftagende effekt, jo længere ud i provinsen man kommer.

 

Faktaboks: Så meget er renterne steget

Den lange realkreditrente er steget markant

For blot ét år siden var den lange realkreditrente stadigvæk på 1½ %. I skrivende stund hedder den 5 %. Det er altså en stigning på 3½ procentpoint. 

Renterne er steget over de sidste ni måneder, og det er svært at sige, om toppen er nået eller ej. Hvis inflationen – som markedet forventer – er ved at nå toppen og snart begynder at falde, kan det meget vel tænkes, at de lange realkreditrenter ligeledes topper nu, så vi vil se et mindre tilbagefald i løbet af 2023.

Den korte realkreditrente stiger fortsat

I den korte ende af rentekurven på de variabelt forrentede lån er renten på f.eks. F-kort steget med ca. 2 procentpoint. Men der er yderligere stigninger på vej, da både Den Europæiske Centralbank (ECB) og Danmarks Nationalbank forventes at hæve renten yderligere både i oktober og december. Det betyder, at de korte renter formentlig skal op omkring 2½ % - eller måske endnu længere op. 

Meget afhænger af, hvornår centralbankerne lykkes med at få tøjlet inflationen.

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.