Boligmarkedet bremser op

Antal boliger til salg stiger kraftigt, mens handelsaktiviteten på boligmarkedet falder. Antallet af nedtagne boliger fra ejendomsmæglernes hjemmesider falder også.

Aktiviteten på boligmarkedet toppede i midten af 2021. Det gælder både antallet af handler, som var tårnhøjt, og antallet af boliger til salg, som var rekordlavt. Begge dele var medvirkende til, at vi oplevede boligprisstigninger på 10–15% igennem 2021.

Siden da er renterne steget fra 1,5% til 5%. Inflationen er steget fra 1,9% til 8,9%, mens lønningerne blot er steget med godt 3% i samme periode.

Alle disse ting taler for, at boligmarkedet nu står foran en markant opbremsning. Og det er lige præcis det, som vi også er ved at kunne se i data fra boligmarkedet.

 

8000 flere boliger til salg siden foråret 2021

Antallet af boliger til salg er steget med over 8.000 stk. siden foråret 2021. Det svarer til en stigning på godt 27%. Det giver helt naturligt langt flere valgmuligheder for køberne, når de kigger på bolig. Og køberne får samtidig også længere tid til at tænke sig om, da der bliver handlet færre boliger.

Mere nøjagtigt faldt handelsaktiviteten med 15–20% i sidste del af 2021 i forhold til 2020, og der er ingen tvivl om, at tendensen er fortsat ind i 2022.

Ovenstående er sammenfattet i figuren, der viser andelen af nedtagne boliger til salg hos ejendomsmæglerne i forhold til det samlede antal boliger til salg. Figuren er således en indikator på udviklingen i aktiviteten på boligmarkedet, som historisk har vist sig som en ret nøjagtig indikation på prisudviklingen på boligmarkedet.

 

Prisfald på op mod 10%

Perioder med store fald i andelen af nedtagne boliger i forhold til antallet af boliger til salg er typisk blevet efterfulgt af mærkbare prisfald på boligmarkedet. Det ses meget tydeligt i det store fald i figuren fra 2005-2007, hvorefter boligpriserne faldt kraftigt fra 2007-2009. Modsat gav de høje niveauer i figuren i både 2004-2005 og 2020-2021 meget kraftige prisstigninger efterfølgende.

Der er således grund til bekymring over udviklingen i øjeblikket. Med det store fald i indikatoren er der stor risiko for, at priserne på boligmarkedet står foran et større fald. Vi forventer, at boligmarkedet ikke kan undgå, at den igangværende udvikling vil udmønte sig i markante prisfald på op mod 10% i de kommende kvartaler og år.

 

Overvejer du at sælge?

Står du overfor at skulle sælge din ejerbolig, er det værd at overveje at få gennemført salget relativt hurtigt. Meget tyder på, at jo længere du venter, jo større er risikoen for, at prisfald slår igennem på boligmarkedet, så du bliver nødt til at sælge til en lavere pris.

 

Boligmarkedet bremser op

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.