Sparegris

Detailsalget fortsætter den faldende tendens

I august 2022 lå detailsalget 6,8% lavere end samme måned sidste år. Det fortsætter den igangværende tendens til fald. Niveauet for detailsalget er dog fortsat pænt højt, og dansk økonomi er godt rustet til en nedgang.

Detailsalget udviste i august måned en marginal stigning i forhold til juli måned på 0,1%. Det ændrer dog ikke på det faktum, at detailsalget ligger 6,8% lavere end i august 2021. Kigger man på et glidende gennemsnit, så er niveauet faldet med 2,4% de seneste tre måneder. Detailsalget er således på vej ned.

 

Ligger stadig over 2019

Tendensen til fald i detailsalget begyndte i slutningen af 2021 – altså nogenlunde samme tidspunkt, som forbrugerpriserne begyndte at skyde i vejret herhjemme. Meget tyder dermed på, at danskernes måde at håndtere den stigende inflation på er ved at forbruge mindre. Måske af lyst og måske af nød pga. de kraftigt stigende priser.

Det ændrer dog ikke ved, at detailsalget fortsat ligger pænt over niveauet i 2019 - før den voldsomme stigning og de store udsving under corona-tiden. Og langt over niveauet i årene før 2019.

 

Godt rustet til en nedgang

Detailsalget og dansk økonomi er således godt rustet til en nedgang, som vi ikke undgår i den kommende tid. Både beskæftigelsen, lønningerne og boligpriserne er historisk høje. Til gengæld er både inflation og renter banket i vejret, og det giver mange danske forbrugere økonomiske udfordringer. Så selvom vi kommer til at opleve økonomisk modgang, så er udgangspunktet for dansk økonomi særdeles fornuftigt, hvilket fastholder troen på, at vi kan komme nogenlunde helskindede gennem den forestående krise.

 

Detailsalget fortsætter den faldende tendens

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.