Regnskab

Sorte skyer trækker sammen over dansk økonomi

Beskæftigelsen faldt for første gang siden corona-nedlukningen i starten af 2021. Juli måned bød på et fald på knap 5.000 beskæftigede. Antallet af beskæftigede er dog fortsat rekordhøjt, og dansk økonomi er godt rustet til en nedgang.

Det har været en trist uge i dansk økonomi.

Inflationen er tårnhøj. Renterne er fortsat i vejret. Aktierne er faldet med 6 %. Forbrugertilliden er på laveste niveau nogensinde. Boligpriserne er begyndt at falde. Og nu viser tallene for beskæftigelsen også et fald.

Alt i alt må vi sige, at der virkelig trækker sorte skyer sammen over den danske økonomi. Vi har vidst i et stykke tid, at det var på vej, og nu ser det ud til at ramme for alvor.

Beskæftigelsen er stadig høj

Denne gang er det tallene for beskæftigelsen i juli måned, der viser et fald på knap 5.000 personer. Tallet i sig selv er ikke alarmerende, men der er ingen tvivl om, at vi er påbegyndt et retningsskifte i danske økonomi, hvor de kommende måneder og kvartaler uden den store tvivl kommer til at byde på yderligere fald i beskæftigelsen samt en stigende ledighed.

På trods af faldet i juli måned ligger beskæftigelsen fortsat på et højt niveau. Antallet af beskæftigede er således 150.000 personer højere, end lige før den første corona-nedlukning i marts 2020, og hele 400.000 personer mere end i 2013.

Dansk økonomi godt rustet til nedgang

Tallene vidner om, at dansk økonomi er godt rustet til en nedgang. Vi kommer ikke uden om, at dansk økonomi går mørkere tider i møde i form af lavere vækst, mindre forbrug, stigende ledighed og faldende boligpriser. Men virksomhederne mangler fortsat arbejdskraft – dog ikke i så høj grad som for bare få måneder siden – så vi forventer ikke enorme fald i beskæftigelsen.

Det bliver spændende – måske næsten lidt for spændende - at følge udviklingen i de kommende måneder. Om beskæftigelsen fortsætter den negative udvikling, om boligpriserne fortsætter ned, og om den høje inflation giver anledning til kraftigt stigende lønninger, som nok vil være kærkommen for den enkelte lønmodtager, men som samtidig kan være med til at forlænge den krise-periode, som vi er på vej ind i.

Sæsonkorrigeret beskæftigelse

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.