Computer mus

Ledigheden stort set uændret i marts

Fra februar til marts faldt antallet af ledige med 100 til 81.000 personer. Ledigheden ligger således stort set stabilt efter stigninger det sidste års tid. Ledighedsprocenten er uændret på 2,8%. Under den første corona-nedlukning for 3 år siden, var ledigheden helt oppe over 155.000 personer.

Selvom det er tydeligt, at ledigheden er stigende, så er det fortsat glædeligt, at stigningen er ganske svag. Og marts måned bød endda på et mindre fald i udviklingen. 81.000 personer var registreret som ledige i marts måned. Det er fortsat et meget lavt niveau. Bortset fra perioden lige op til Finanskrisen, så er niveauet tæt på at være det laveste siden starten af 1970’erne. Det er værd at glæde sig over det lave niveau for ledigheden på trods af den igangværende økonomiske nedtur. Når det er sagt, så er den generelle bevægelse i ledigheden stigende, og vi ser ind i en periode, hvor ledigheden forventes at stige yderligere.

 

Vi forventer, at ledigheden vil stige

Tallene for ledigheden er ikke overraskende, da en række andre indikatorer peger på en allerede igangværende opbremsning i dansk økonomi. Den lave ledighed er derfor også en stakket frist, da vi forventer, at ledigheden vil stige yderligere i de kommende måneder. Omvendt understreger den nuværende lave ledighed, at dansk økonomi er rigtig godt rustet til en økonomisk nedtur.

Tallene bekræfter samtidig, at tilstanden i dansk økonomi fortsat er ganske god. På trods af høj inflation, stigende renter og en voldsomt negativ forbrugertillidsindikator, så har dansk økonomi det indtil videre ret godt. Især inflationen gør ondt på mange, men den lave ledighed vidner om stor robusthed hos de danske forbrugere.

Beskæftigelsen er også fortsat tårnhøj. Virksomhederne melder ikke om mangel på arbejdskraft i samme grad som tidligere. Nu er i det højere grad opbygning af lagre og mangel på efterspørgsel, der fylder. Så vi vil formentlig også se, at beskæftigelsen vil begynde at falde i de kommende måneder.

 

Overenskomstforhandlinger får betydning

Vi står samtidig i en periode, hvor resultaterne af overenskomstforhandlingerne kommer til at få stor betydning for den økonomiske udvikling. Nok er inflationen ved at falde tilbage, men det går langsomt, og kerneinflationen ser desværre ud til at bide sig fast i længere tid end forventet. Der er således ved at udvikle sig en frygt for, at inflationen og den lave ledighed er ved at sætte gang i en egentlig løn/pris-spiral, som kan være med til at gøre den kommende økonomiske nedtur langvarig.

Det bliver spændende at følge i de kommende måneder, om ledigheden kun stiger langsomt eller pludselig begynder at stige kraftigt. Der er ingen tvivl om, at udviklingen i 2022 og starten af 2023 har været langt mere positiv end frygtet. Men vil de truende økonomiske skyer i horisonten, den vigende efterspørgsel og de pæne lønstigninger til lønmodtagerne tvinge virksomhederne til at begynde at afskedige medarbejdere i større stil?

 

Bruttoledighed (omregnet til fuldtid)

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.