To unge kvinder drikker kaffe

Forbrugertilliden ligger stabilt

Forbrugertilliden har ligget stort set uændret de sidste 7 måneder. Med -13,0 i december måned fortsætter denne tendens. Familiens økonomiske situation lige nu er fortsat meget udfordret, og viser ingen tegn på bedring. Forbrugerne tror på yderligere aftagende inflation.

I december måned blev forbrugertilliden opgjort til -13,0. Der er tale om en stort set uændret udvikling siden maj efter indikatoren havde gennemlevet en pæn forbedring gennem de foregående 9 måneder. Forbrugertilliden svinger lidt op og ned, men der er pt. ingen tegn på bedring. Der er dog fortsat langt ned til de historisk lave niveauer, vi så i efteråret 2022.

 

Danskernes økonomi

Udviklingen vidner om danskernes negative og pessimistiske syn på både situationen i dansk økonomi, men også deres egen husstands økonomi. Det er især oplevelsen af familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden, der trækker ned. Forventningen til familiens økonomiske situation om et år ligger dog igen i positivt terræn, hvilket kan indikere, at pessimismen er på vej til at aftage.

Det lave niveau for forbrugertilliden skyldes som nævnt især danskernes vurdering af familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden. Indikatoren for denne parameter har historisk ligget mellem minus 10 og plus 15, men styrtdykkede igennem 2022, og er på trods af en stigende tendens opgjort til -17,5 i december måned. Det er fortsat et meget lavt niveau. Et signal om, at familiernes økonomi på trods af en lille bedring stadigvæk er presset, og at situationen er fastlåst i stærkt negativt territorium.

 

Forventningerne til den økonomiske situation

Der er stort set ingen lyspunkter i dagens tal. Forventningen til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag ligger nu igen under 0, og på det laveste niveau siden december 2022. Niveauet er dog noget højere end gennem det meste af 2022, altså før inflationen for alvor begyndte at stige. Forbrugerne forventer også stigende arbejdsløshed i det kommende år.

Forbrugerne forventer, at faldet i inflationen vil fortsætte, og at prisstigningerne således vil aftage yderligere i det kommende år. Det virker urealistisk, idet inflationen allerede er tæt på 0 %, så her kan der godt ligge en potentiel negativ overraskelse for forbrugerne i de kommende måneder.

 

Ingen tegn på bedring

Færre familier regner med at kunne spare op i de kommende 12 måneder, og mange oplever fortsat, at pengene ikke slår til i det daglige forbrug.

Tallene for forbrugertilliden har de sidste syv måneder ligget nogenlunde stabilt på et ganske lavt niveau, og er et udtryk for, at rigtig mange danskere er bekymrede for den økonomiske fremtid. Og lige som man fornemmer spæde tegn på optimisme i nogle af komponenterne i forbrugertilliden, så har næste måned vist et tilbagefald, og dermed pt. ingen tegn på bedring hos forbrugerne.

Graf forbrugertilliden ligger stabilt

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.