Beskæftigelsen fortsatte op i marts

Beskæftigelsen trodser alle andre økonomiske indikatorer og fortsætter op. Knap 4.800 flere i beskæftigelse i marts i forhold til februar måned. Antallet af beskæftigede er steget med over 46.000 det seneste år. Dansk økonomi er godt rustet til en nedgang.

Beskæftigelsen tog endnu et imponerende hop op i marts. Vi har nu 2.986.000 beskæftigede målt på den sæsonkorrigerede beskæftigelse. Det er det højeste niveau nogensinde.

Tilbage i juli sidste år tog beskæftigelsen et lille dyk, og mange spåede, at nu ville vendingen i beskæftigelsen indtræffe. Forventningerne blev dog i den grad gjort til skamme efter beskæftigelsen i de følgende måneder bare fortsatte op. Beskæftigelsen trodser således indtil videre udviklingen i resten af økonomien. Og vi må sande, at en inflationskrise har en helt anden indvirkning på beskæftigelsen end forventet.

Samtidig kan vi dog konstatere, at ledigheden er begyndt at stige, hvilket viser, at danskernes deltagelse i arbejdsstyrken er stigende. Derudover viser tallene også, at beskæftigelsen i Bygge & Anlæg er begyndt at falde, hvilket kan være et forvarsel om, at vendingen i den samlede beskæftigelse er nært forestående.

 

Inflationen på vej ned i langsomt tempo

Inflationen er fortsat ganske høj. Den er på vej ned, men i et langsommere tempo end forventet for bare få måneder siden. Det tegner til, at kampen mod inflationen alligevel bliver langvarig. Renterne er på de højeste niveauer i 15 år, og de korte renter kommer til at stige yderligere. Danske aktier faldt med 13,5% sidste år, men er kommet ganske pænt fra start i 2023. Forbrugertilliden har været på det laveste niveau nogensinde, men er langsomt stigende. Boligpriserne falder. Men sandelig om ikke beskæftigelsen fortsat udvikler sig positivt.

Så selv om vi ved, at dansk økonomi er på vej ind i en lavkonjunktur, har den ikke ramt beskæftigelsen endnu. Vi har vidst i et stykke tid, at en lavkonjunktur var på vej, og selvom dansk økonomi er ramt af mange negative elementer, så viser beskæftigelsen endnu ikke tegn på at have toppet. Antallet af beskæftigede er således over 180.000 personer højere end lige før den første corona-nedlukning i marts 2020 og godt 444.000 personer højere end bunden i 2013.

 

Spændende at følge udviklingen

Tallene vidner om, at dansk økonomi er godt rustet til en nedgang. Vi kommer ikke uden om, at dansk økonomi går mørkere tider i møde i form af lavere vækst, mindre forbrug, stigende ledighed og yderligere faldende boligpriser. Men virksomhederne er endnu ikke begyndt at opsige medarbejdere i større stil. Nogle virksomheder mangler endda fortsat arbejdskraft – dog ikke i så høj grad som tidligere.

Det bliver særdeles spændende at følge udviklingen i de kommende måneder. Hvor længe beskæftigelsen kan fortsætte den positive udvikling, om boligpriserne fortsætter ned, og hvor langt inflationen falder tilbage. Om overenskomsternes pæne lønstigninger giver anledning til at forlænge perioden med høj inflation. Lønstigninger som nok vil være kærkomne for den enkelte lønmodtager, men som samtidig kan være med til at forlænge den krise-periode, som vi er på vej ind i.

Sæsonkorrigeret beskæftigelse

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.