To unge på altan

Boligmarkedet er præget af lav aktivitet og kraftige prisfald

Renten

De seneste tre måneder har vi set de korte renter stige med ca. 0,50 % til omkring 3 %, mens den 30-årige realkreditrente har ligget stort set uændret omkring 5 %. Der er således i øjeblikket rimelig roligt omkring den lange realkreditrente, mens de korte renter fortsætter i vejret.

Den amerikanske centralbank, FED, har hævet renten meget kraftigt for at tvinge inflationen ned igen. De hævede senest renten med 0,25% til spændet 4,75-5,00 % d. 22. marts, men meget tyder på, at toppen for renteforhøjelserne er ved at være nået. Markedet vurderer det pt. usikkert, om der overhovedet kommer flere renteforhøjelser fra FED.
Den europæiske centralbank hævede renten med 0,50 % d. 16. marts, hvilket medførte, at Nationalbanken hævede renten på indskudsbeviser tilsvarende, så renten nu er 2,60 %. ECB er ligeledes fuldt fokuseret på at få inflationen ned igen. Men også her forventer markedet, at renteforhøjelserne er ved at være slut. Pt. forventes yderligere én renteforhøjelse på 0,25 % i maj måned, hvorefter ECB vil holde renten uændret i en længere periode.

Efter en periode på ca. 1½ år med kraftigt stigende renter tyder meget derfor på, at vi nu begynder at bevæge os ind i en ny periode med stort set uændrede renter på det nuværende niveau.

 

Boligmarkedet

Tallene for Boligmarkedsstatistikken for 4. kvartal 2022 viser et boligmarked, hvor priserne falder MEGET kraftigt. Overblikket i tabellen viser således, at boligpriserne stort set er tilbage på niveauet fra slutningen af 2020. De kraftige prisstigninger på både huse og lejligheder i 2021 er således forsvundet som dug for solen.

Nedgangen på boligmarkedet er også meget tydelig at aflæse i antallet af bolighandler. Der blev handlet omkring 30-35 % færre boliger i 2022 i forhold til 2021, og udviklingen ser ud til at accelerere igennem 2022. Slutningen af 2022 bød på det laveste antal bolighandler siden Finanskrisen. Der er således meget der tyder på, at boligmarkedet vil opleve yderligere prisfald igennem 2023.

Til gengæld vil den høje beskæftigelse og den lave ledighed, samt den generelt sunde tilstand dansk økonomi befinder i, være med til at holde hånden under boligpriserne.
Vores vurdering er, at boligpriserne vil falde yderligere i de kommende kvartaler i niveauet 4-6 %, hvorefter boligpriserne vil stabiliseres, og derefter vende tilbage til forsigtige stigninger på 2-3 % om året.

Årlig vækst i boligpriserne

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.