Forbrugertilliden i endnu en lille bedring – men familiernes økonomiske situation forværres

Efter en grim udvikling igennem det meste af 2022, gav marts 2023 endnu en lille fremgang i forbrugertilliden.
Med -23,1 i marts måned er der dog tale om en meget langsom forbedring. Vurderingen af familiens økonomiske situation viser dog et stort tilbagefald.
Der er enkelte positive historier i tallene.


Lille stigning fra det historiske lavpunkt i oktober

I marts måned blev forbrugertilliden opgjort til -23,1. Det er endnu en lille stigning fra det historiske lavpunkt i oktober, og vi er nu tilbage på niveauet fra foråret 2022. Men det er fortsat et af de laveste niveauer i statistikkens 49-årige historie.

Tallene vidner fortsat i høj grad om danskernes negative og pessimistiske syn på både situationen i dansk økonomi, men også deres egen husstands økonomi. Det er især oplevelsen af familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden, der trækker ned. Forventningen til familiens økonomiske situation om et år ligger til gengæld på det højeste niveau siden februar sidste år. Så der er håb for fremtiden.

Lavt niveau for forbrugertilliden nu men forventning om bedring

Det lave niveau for forbrugertilliden skyldes som nævnt især forbrugernes vurdering af familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden. Indikatoren for denne parameter har historisk ligget mellem minus 10 og plus 15, men styrtdykkede igennem 2022, og har i marts måned oplevet et tilbagefald til minus 31,2, hvilket er det tredje-laveste niveau nogensinde. Et meget tydeligt signal om, at familiernes økonomi er presset.

Men forbrugerne begynder trods alt at øjne lys i horisonten. Forventningen til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag stiger pænt, og forventningen til familiens økonomiske situation om et år ligger nu over 0, og er dermed på det højeste niveau siden februar 2022. Forbrugerne forventer dog også stigende arbejdsløshed i det kommende år.

Forventningen går nu mod, at prisstigningerne vil aftage i det kommende år

Den markante ændring i forventningerne til prisudviklingen fortsætter også. Hvor forbrugerne længe har forventet yderligere stigende priser, går forventningen nu mod, at prisstigningerne vil aftage i det kommende år. Lidt færre familier regner med at kunne spare op i de kommende 12 måneder, og rigtig mange oplever fortsat, at pengene ikke slår til i det daglige forbrug.

Tallene for forbrugertilliden er fortsat alvorlige og er et udtryk for, at rigtig mange danskere er bekymrede for den økonomiske fremtid. Alligevel er der spæde tegn på lidt optimisme i nogle af komponenterne i forbrugertilliden, der således viser yderligere en lille bedring i forhold til oktober måneds negative rekord. Den daglige nyhedsstrøm, der præges af historier om høj inflation, krig i Ukraine, energikrise, stigende renter og opbremsning på boligmarkedet sætter fortsat sit tydelige præg på forbrugernes humør. Man kan ikke forestille sig andet, end at det også vil påvirke privatforbruget mærkbart i de kommende måneder og kvartaler, og at det kommer til at ramme både beskæftigelse og ledighed i 2023.

Læs om udvikling af familiens økonomiske situation

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.