Bilhandel

Forbrugertilliden stiger til højeste niveau

Forbrugertilliden steg til -7,4 i februar. Det er det højeste niveau siden februar 2022. Familiens økonomiske situation lige nu er fortsat meget udfordret, men viser tydelige tegn på bedring. Forbrugerne tror fortsat på, at dansk økonomi går sværere tider i møde.

I februar måned blev forbrugertilliden opgjort til -7,4. Der er tale om en stigning fra -8,4 i januar og samtidig det højeste niveau i to år. Der er tale om en markant bedring efter indikatoren har ligget stabilt gennem 2. halvår 2023. Samtidig har forbrugerne endegyldigt lagt de historisk lave niveauer, vi så i efteråret 2022 bag sig.

Danskernes syn på økonomien

Udviklingen vidner – på trods af bedringen – om danskernes negative og pessimistiske syn på både situationen i dansk økonomi, men også deres egen husstands økonomi. Det er fortsat oplevelsen af familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden, der trækker ned. Forventningen til familiens økonomiske situation om et år ligger dog igen i positivt terræn, hvilket bekræfter, at pessimismen er ved at aftage.

Det lave niveau for forbrugertilliden skyldes som nævnt især danskernes vurdering af familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden. Indikatoren for denne parameter har historisk ligget mellem minus 10 og plus 15, men styrtdykkede igennem 2022, og er på trods af en stigende tendens opgjort til -10,6 i februar måned. Det er fortsat et meget lavt niveau, men også her er der tale om en bedring. Et signal om, at familiernes økonomi stadigvæk er presset, men at situationen langsomt bliver bedre.

 

Lyspunkter i dagens tal

Der er dog flere lyspunkter i dagens tal. Forventningen til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag stiger, men ligger dog fortsat under 0. Niveauet er dog noget højere end gennem det meste af 2022 og 2023.

Forventninger til den kommende tid

På den mere pessimistiske side forventer forbrugerne stigende arbejdsløshed i det kommende år, samt at inflationen vil tiltage lidt igen, og at priserne således vil stige yderligere i det kommende år. Det giver god mening, idet inflationen lige nu er tæt på 0 %, så her kan der godt ligge en stigning i de kommende måneder.

Lidt færre familier regner med at kunne spare op i de kommende 12 måneder, og mange oplever fortsat, at pengene ikke slår til i det daglige forbrug.

Tallene for forbrugertilliden har gennem 2023 ligget nogenlunde stabilt på et ganske lavt niveau, men med januars og februars tal er der tegn på, at de danske forbrugere vejrer morgenluft, og at vi måske lige så stille bevæger os mod mere positive forbrugere.

 

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.