To seniorer på shopping

Lille fald i detailsalget i december, men trenden er opadgående

I december måned lå detailsalget 5,9 % højere end samme måned året før. Der er dog tale om et lille fald på 1,1 % i forhold til november. Billedet ændrer ikke på den generelt pæne stigning, som vi har set det sidste års tid. Detailsalget nærmer sig tidligere tiders rekordniveauer.

Detailsalget i december måned bød på et lille fald på 1,1 % i forhold til november måned. Det ændrer dog ikke på, at tendensen fortsat er et stigende detailsalg, som vi har set det sidste års tid. Stigningen er på hele 5,9 % i forhold til december 2022, De høje niveauer fra corona-tiden er vi endnu ikke i nærheden af, men vi begynder at nærme os. Tallene indikerer samtidig, at de store fald er overstået, og at reallønsstigningerne begynder at kunne ses i detailsalget.

 

Tilbage til en mere jævn udvikling

Tallene bekræfter ligeledes, at detailsalget er vendt tilbage til en mere jævn udvikling og vækst, som vi så det før corona-tiden. Vi forventer således, at udviklingen i detailsalget vil fortsætte i en jævn positiv retning, som det vi så op gennem 2010’erne.

Med udviklingen i december måned ligger detailsalget på samme niveau som foråret 2022 - altså tiden før inflationen toppede. Det svarer også ganske godt til, at reallønnen faldt kraftigt igennem 2022, men nu er stigende igen og lige så stille arbejder på at indhente det tabte.

 

Status på detailsalget og dansk økonomi

Detailsalget og dansk økonomi er fortsat godt rustet til den nedgang, som vi allerede er i gang med. Både beskæftigelsen og de nominelle lønninger er historisk høje, så vi har et rigtig godt udgangspunkt. Boligpriserne faldt også i 2022, men er nu stigende igen. Inflationen er på vej ned. Renterne er banket i vejret, og det giver mange danske forbrugere økonomiske udfordringer, men senest er også renterne begyndt at falde igen, og ser ud til at skulle falde yderligere tilbage i løbet af 2024, idet inflationen ser ud til at fortsætte faldet tilbage mod 2 %.

Selvom vi kommer til at opleve økonomisk modgang, så er udgangspunktet for dansk økonomi trods alt særdeles fornuftigt, hvilket fastholder troen på, at også detailsalget kan komme helskindet gennem inflationskrisen.

 

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.