Aktiemarked

Reallønnen er godt på vej tilbage, men der er et stykke endnu

De gennemsnitlige lønninger i dansk økonomi steg med 3,4 % i 1. kvartal 2024 i forhold til samme kvartal året før. Inflationen er aftaget så meget, at reallønnen igen er stigende. Men reallønnen er alligevel knap 5 % lavere end i starten af 2021. Købekraften er på niveau med 2018.

Data fra Danmarks Statistik viser, at de gennemsnitlige lønninger steg med 3,4 % i 1. kvartal 2024 i forhold til samme kvartal sidste år. Det er højere end gennemsnittet de sidste fem år, som har ligget på ca. 2,8 % om året. Samlet set er lønningerne steget med knap 25 % over de seneste 10 år.

Det har været en særdeles fornuftig udvikling igennem en periode, hvor inflationen har været kontrolleret og lav. Forbrugerpriserne steg i perioden 2012-2021 med ca. 1 % om året i gennemsnit. Vi har derfor fået betragtelige stigninger i reallønnen til danskerne i denne periode, hvilket har givet øgede forbrugs- og/eller opsparingsmuligheder.
At inflationen er lav og kontrolleret var – som det er de fleste bekendt – bestemt ikke tilfældet igennem 2022 og 2023. Inflationen steg til 10 % i efteråret 2022, men er efterfølgende faldet pænt tilbage. Inflationen har således i en periode været langt højere end lønstigningerne.

Helt konkret er forbrugerpriserne steget knap 5 % MERE end lønningerne siden starten af 2021. Det betyder, at ganske almindelige danske lønmodtagere kan købe væsentlig mindre for deres lønninger i dag, end de kunne for 3 år siden. Vi havde en tilsvarende men mindre markant situation efter Finanskrisen fra 2009-2012, hvor købekraften faldt med godt 2 %. Det er således en ganske alvorlig situation, de danske forbrugere befinder sig i. De reale lønninger er faldet meget brat, og er tilbage på niveauet fra 2018. De sidste seks års realløns-fremgang er dermed væk, hvilket også fremgår af figuren.

Det har uden tvivl indflydelse på udviklingen i dansk økonomi. Både detailsalget, privatforbruget og ledigheden er blevet påvirket. Detailsalget har oplevet et stort fald efter at have ligget på et højere niveau under corona-perioden. Privatforbruget har ifølge nationalregnskabet ligeledes oplevet et fald, men er nu begyndt at stige igen. Ledigheden stiger svagt, og vi forventer, at ledigheden kommer til at stige yderligere. Alt tyder på, at virksomhederne også mærker den reducerede købekraft, og derfor også bliver mere tilbageholdende med ansættelser og bliver nødt til at afskedige medarbejdere.

Fremtiden ser lysere ud

Det er svært at se en hurtig løsning på udviklingen, selvom udviklingen dog går den rigtige vej. Dels ser inflationen ud til at bide sig mere fast, end tidligere antaget. Inflationen er dog faldet yderligere tilbage de seneste måneder, og ser ud til at stabilisere sig omkring de 2 %. Og dels begynder de overenskomstmæssige lønstigninger som kompensation for de stigende forbrugerpriser at slå igennem. En ganske fornuftig udvikling for lønmodtagerne, men en udvikling, som alt andet lige gør inflationen mere vedholdende, og vil forlænge perioden med høj inflation. Danskerne skal således indstille sig på en længere periode, hvor vi oplever at købekraften af vores lønninger er lavere, end den var for bare få år siden.

 Graf over reallønudviklingen

Kilde: dst.dk og egne beregninger

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.