Farmakonom

Beskæftigelsen bliver ved med at imponere

Januar måned bød på endnu en stigning efter grænsen på 3 mio. blev brudt tilbage i september. Knap 3.900 flere i beskæftigelse i januar i forhold til december måned.  Antallet af beskæftigede er steget med over 33.000 det seneste år. Det er svært at forestille sig, at udviklingen kan blive ved meget længere.

Beskæftigelsen steg med yderligere knap 3.900 personer i december, og bliver ved med at slå nye rekorder. Vi har nu godt 3.009.000 beskæftigede målt på den sæsonkorrigerede beskæftigelse. Det er det højeste niveau nogensinde. Og dermed fortsætter den positive udvikling forbi den næsten magiske grænse på 3 mio. beskæftigede. Det er en milepæl i dansk økonomi.

Beskæftigelsen er nu – bortset fra en par enkelte måneder med mindre fald - steget 36 måneder i træk. Det vil sige lige siden den sidste corona-nedlukning i januar 2021, hvilket er ganske imponerende. Beskæftigelsen ser således ikke umiddelbart ud til at have toppet. Og vi må sande, at den såkaldte ”inflationskrise” med kraftige rentestigninger til følge slet ikke har haft den forventede indvirkning på beskæftigelsen.

Samtidig kan vi dog konstatere, at ledigheden stiger langsomt, hvilket dækker over, at danskernes deltagelse i arbejdsstyrken er stigende. Derudover viser tallene, at beskæftigelsen i Bygge & Anlæg er fladet ud, hvilket kan være et forvarsel om, at vendingen i den samlede beskæftigelse kan være nært forestående.

 

Kerneinflationen falder kun langsomt

Kerneinflationen er fortsat for høj. Den er på vej ned, men i et noget langsommere tempo, end forventet for bare få måneder siden. Det tegner til, at kampen mod inflationen alligevel bliver langvarig. Renterne er på de højeste niveauer i 15 år, men dog ser både de korte og de lange renter ud til at være forbi toppen, og er nu langsomt på vej lidt ned igen. Forbrugertilliden er langsomt stigende fra det laveste niveau nogensinde, men ligger fortsat lavt. Boligpriserne er efter faldet nu begyndt at stige igen. Men beskæftigelsen trodser indtil videre resten af økonomien og fortsætter fremgangen.

 

De nyeste tal for BNP

De nyeste tal for BNP viser tilsvarende, at dansk økonomi er forbi den tekniske recession. Den negative udvikling vi så i 2022 og 2023 ser således ud til ikke at have ramt beskæftigelsen. Spørgsmålet er dermed nu, om krisen er afblæst, eller om vi pt. blot oplever lidt stilhed, før udviklingen i beskæftigelsen vender. Selvom dansk økonomi har været ramt af mange negative elementer, så har beskæftigelsen endnu ikke toppet. Antallet af beskæftigede er således over 206.000 personer højere, end lige før den første corona-nedlukning i marts 2020, og over 467.000 personer højere end i 2013, hvor bunden blev nået efter finanskrisen.

 

Udviklingen i de kommende måneder

Det bliver særdeles spændende at følge udviklingen i de kommende måneder. Hvor længe beskæftigelsen kan fortsætte den positive udvikling, om boligpriserne endegyldigt er vendt, eller de måske skal falde lidt igen efter det nye boligskattesystem er trådt i kraft, og hvor lang tid kerneinflationen vil være om at falde helt tilbage til 2 %. Samt om overenskomsternes pæne lønstigninger vil forlænge perioden med høj kerneinflation. Lønstigninger som er kærkomne for den enkelte lønmodtager, men som samtidig kan være med til at forlænge den udfordrende tid, som vi befinder os i.

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.