Aktiemarked

Producentpriserne forsætter med at falde

Producentpriserne fortsætter med at falde. I februar måned lå producentpriserne 1,1 % lavere end samme måned sidste år. Det er samtidig 1,2 % lavere i forhold til januar. Udviklingen fortsætter således det pæne fald, som vi har set det sidste halvandet års tid. Producentpriserne ligger nu 7,6 % lavere end toppen i august 2022.

Producentpriserne fortsatte i februar måned det pæne fald, som vi har set det sidste halvandet års tid. Faldet er på 1,1 % i forhold til februar 2023, og 1,1 % lavere end januar måned. Producentpriserne toppede i august 2022, men er siden da faldet med 7,6 %.

Tallene bekræfter således, at den kraftige stigning i producentpriserne – som i høj grad skyldes sammenbruddet i forsyningskæderne under corona - er overstået, og at priserne lige så stille er ved vende tilbage til en mere jævn udvikling og vækst, som vi så det før corona-tiden. Vi forventer således, at udviklingen i producentpriserne vil stabilisere sig på det nuværende niveau i en periode.

Udviklingen er central i forhold til udviklingen i forbrugerpriserne, da virksomhederne naturligt har væltet stigningen i producentpriserne over på deres varer og tjenester, og dermed også på forbrugerne. På samme måde oplever forbrugerne nu også at få glæde af de faldende producentpriser – dog med en vis forsinkelse, idet forbrugerprisindekset ”kun” har været faldende siden juli 2023.

Med udviklingen i februar måned ligger producentpriserne på samme niveau som foråret 2022, men med en klar nedadgående tendens. Det tegner godt for udviklingen i forbrugerprisindekset i de kommende måneder, som forventes at holde sig på en moderat udvikling med yderligere fald på kort sigt, for så igen at stabilisere sig tæt på 2 % på lidt længere sigt.

Det har samtidig den positive konsekvens, at danskernes realløn må forventes at fortsætte den positive udvikling. Lønningerne stiger pt. med ca. 4 % om året, og så længe producentpriserne fortsætter faldet, forventer vi, at forbrugerprisindekset tilsvarende vil fortsætte den igangværende udvikling. Vi forventer således en pæn forbedring i danskernes realløn i løbet af 2024.

Producentpriserne fortsætter faldet

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.