Indkøbsvogne

Inflationen i nyt stort fald i januar, men kerneinflationen har bidt sig fast

Stigningen i forbrugerprisindekset faldt til 7,7% i januar. Forbrugerpriserne stiger stadigvæk - de stiger bare mindre kraftigt. Prisstigningerne er fortsat de kraftigste siden begyndelsen af 1980’erne. Kerneinflationen ligger uændret på 6,6% i januar.

I januar steg det samlede forbrugerprisindeks med 7,7% i forhold til samme måned året før. Der er tale om et stort fald fra 8,7% i december, og inflationen ligger nu på samme niveau som i maj 2022, men udviser en klar nedadgående tendens.

Generelt ligger inflationen dog fortsat på det højeste niveau siden starten af 1980’erne, hvor inflationen i flere år var over 10%. Faldet i inflationen i januar var forventet og skyldes især mindre stigninger i energipriserne. Vi forventer, at inflationen falder yderligere tilbage i de kommende måneder.

 

Stigninger på fjernvarme begynder at kunne mærkes

Det er prisstigninger på fødevarer og husleje, der holder inflationen oppe - også på trods af faldet i januar måned. Alene fødevarer og husleje står for 2,2% af den samlede stigning på 7,7%. Fødevarepriserne steg en smule mindre end i november og december, men en stigning på 15,0% det seneste år er stadigvæk meget markant og rammer husholdningerne hårdt. Kød er steget med 15,6%, mælk, ost og æg er steget med 21,9%, mens smør, margarine og olier er steget med 17,7%. Fjernvarmen er steget med 20,1% det seneste år. Det er en langt kraftigere stigning end i december. Stigningen i gasprisen var på 27,2% i forhold til januar 2022 og skyldes, at gasprisen igen tog et hop op i januar. Nu er det ikke kun husstande og virksomheder, som er afhængige af el eller gas, der er presset voldsomt af de højere priser, men stigningerne i fjernvarmen begynder også virkelig at kunne mærkes.

Brændstofpriserne tog et mindre hop op i januar, og ligger nu 10,2 % højere end for et år siden. Priserne toppede hen over sommeren 2022, og ligger lidt lavere nu, drevet af de lavere oliepriser. Men det ændrer ikke på, at prisen på brændstof ligger noget højere end for et år siden.

Prisstigningerne er fortsat bredt funderede, hvilket således også indikerer, at vi skal hen mod slutningen af 2023, før vi kan håbe på, at inflationen igen kommer ned i mere normale niveauer på 2-3%.

 

Kerneinflationen viser ikke tegn på at vende

Det er glædeligt, at inflationen falder yderligere tilbage. Også selvom det er kommet noget senere, end vi forventede i første omgang. Desværre viser kerneinflationen endnu ikke tegn på at vende, men ligger igen i januar på 6,6%. Det tyder desværre på, at kampen mod inflationen vil blive langvarig.

Vi forventer, at inflationen vil fortsætte den faldende tendens i de kommende måneder i takt med, at effekten af de kraftigt stigende energi- og fødevarepriser løjer af. Derudover viser det globale fødevareprisindeks en faldende tendens, som vi forventer også vil slå igennem i Danmark i de kommende måneder.

 

Dyrt for en ganske almindelig familie

På trods af faldet i inflationen kan en familie med f.eks. to voksne og to børn tydeligt mærke de stigende priser. Samlet set er leveomkostningerne steget godt 4.000 kr. om måneden det seneste 1,5 år, hvilket betyder, at danskerne skal have væsentlig flere penge op af lommen for at kunne købe de samme varer som tidligere. Mange husstande forsøger at reducere deres forbrug af fødevarer eller omlægge forbruget til billigere varianter for at begrænse effekten fra inflationen. Det er en rigtig god idé, da det vil begrænse den oplevede inflation for den enkelte husstand.

 

Inflationen faldt til 7,7% i januar

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.