Læser avis

Beskæftigelsen fortsætter op og nærmer sig 3 mio. beskæftigede

Beskæftigelsen trodser alle andre økonomiske indikatorer og fortsætter op. Godt 5.800 flere i beskæftigelse i maj i forhold til april måned. Antallet af beskæftigede er steget med over 41.000 det seneste år. Vi nærmer os 3 mio. beskæftigede.

Beskæftigelsen steg flot igen i maj og ligger fortsat tårnhøjt. Vi har nu 2.992.000 beskæftigede målt på den sæsonkorrigerede beskæftigelse. Det er det højeste niveau nogensinde. Og vi kan snart krydse grænsen på 3 mio. i beskæftigelse.

Bortset fra juli 2022, der bød på et lille fald, er beskæftigelsen steget 28 måneder i træk. Det vil sige lige siden februar 2021. Beskæftigelsen trodser således indtil videre udviklingen i resten af økonomien. Og vi må sande, at den såkaldte ”inflationskrise” indtil videre har haft en helt anden indvirkning på beskæftigelsen end forventet.

Samtidig kan vi dog konstatere, at ledigheden er begyndt at stige, hvilket således også viser, at danskernes deltagelse i arbejdsstyrken er stigende. Derudover viser tallene, at beskæftigelsen i Bygge & Anlæg er begyndt at falde, hvilket kan være et forvarsel om, at vendingen i den samlede beskæftigelse er nært forestående.

 

Lavkonjunktur ikke ramt beskæftigelsen endnu

Kerneinflationen er fortsat ganske høj. Den er på vej ned, men i et væsentlig langsommere tempo end tidligere forventet. Det tegner til, at kampen mod inflationen bliver langvarig. Renterne er på de højeste niveauer i 15 år, og de korte renter kommer til at stige yderligere. Forbrugertilliden har været på det laveste niveau nogensinde, men er langsomt stigende. Boligpriserne er faldet markant. Men sandelig om ikke beskæftigelsen fortsat udvikler sig positivt.

Så selv om vi ved, at dansk økonomi er på vej ind i en lavkonjunktur, har den ikke ramt beskæftigelsen endnu. Vi har vidst i et stykke tid, at en lavkonjunktur var på vej, og selvom dansk økonomi er ramt af mange negative elementer, så viser beskæftigelsen endnu ikke tegn på at have toppet. Antallet af beskæftigede er således over 190.000 personer højere end lige før den første corona-nedlukning i marts 2020, og godt 451.000 personer højere end bunden i 2013.

 

Dansk økonomi rustet til en nedgang

Tallene vidner om, at dansk økonomi er godt rustet til en nedgang. Vi kommer ikke uden om, at dansk økonomi går mørkere tider i møde i form af lavere vækst, mindre forbrug, stigende ledighed og muligvis yderligere faldende boligpriser. Men virksomhederne er endnu ikke begyndt at opsige medarbejdere i større stil.

Det bliver særdeles spændende at følge udviklingen i de kommende måneder. Hvor længe beskæftigelsen kan fortsætte den positive udvikling, om boligpriserne fortsætter ned, og hvor lang tid kerneinflationen vil være om at falde tilbage i nærheden af 2%. Og om overenskomsternes pæne lønstigninger vil forlænge perioden med høj inflation. Lønstigninger som nok vil være kærkomne for den enkelte lønmodtager, men som samtidig kan være med til at forlænge den krise-periode, som vi er på vej ind i.

 

Sæsonkorrigeret beskæftigelse

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.