Håndværkerbælte

Stigningen i byggeomkostninger aftager yderligere

Byggeomkostningerne er steget med 8,5% det seneste år. Det er primært omkostninger til materialer, der driver stigningen. Arbejdsomkostningerne er steget med 3,8%. Stigningen i byggeomkostningerne er hastigt aftagende, idet stigningen kun var 1,0% i 1. kvartal 2023.

Fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023 steg de samlede omkostninger ved at bygge ny bolig med 8,5%. Det kan fordeles på en stigning i de samlede materialeomkostninger på 10,3% og en stigning i arbejdsomkostninger på 3,8%. Det er samtidig den laveste stigningstakt i ét år.

Materialeomkostningerne er steget væsentlig mere for jord- og betonarbejde, samt murerarbejde, der topper med en stigning på godt 13%. Materialerne til tømrer- og snedkerarbejde er ”kun” steget med 10% det seneste år. Når vi kigger på arbejdsomkostningerne, er stigningen tiltaget til 3,8% det seneste år. Her er stigningen størst inden for jord- og betonarbejde med 3,9%, mens arbejdsomkostningen inden for tømrer- og snedkerarbejde er steget med 3,4%.

 

Lidt højere stigning i byggeomkostninger for enfamiliehuse

Byggeomkostningerne for enfamiliehuse er i alt steget med 8,6% det seneste år. Her er det ligeledes stigninger i materialeomkostningerne, der er den primære årsag til stigningen. Kigger vi på udviklingen siden starten af 2020, er de samlede byggeomkostninger for enfamiliehuse steget med knap 20%.

Det betyder helt konkret, at omkostningerne til at bygge et standard enfamiliehus til f.eks. 2,5 mio. kr. nu er ca. 500.000 kr. dyrere end for bare tre år siden.

For to år siden ville et nyt enfamiliehus finansieret med et fastforrentet realkreditlån koste ca. 6.400 kr. om måneden efter skat, mens et tilsvarende hus i dag ville koste ca. 10.100 kr. om måneden efter skat. Altså en nettoydelse på ca. 3.700 kr. mere om måneden, som skyldes både de stigende byggeomkostninger og stigende renter.

 

Sætter sine tydelige spor i byggesektoren

Kombinationen af højere renter, højere byggeomkostninger og faldende boligpriser vil sætte sine tydelige spor i byggesektoren i den kommende tid. Der ses allerede nu klare indikationer på, at aktiviteten i byggesektoren falder. Så hvis man har mulighed for at vente nogle måneder eller kvartaler med at igangsætte sit byggeri, er der gode muligheder for, at man enten kan få en bedre pris, eller at det i hvert fald er lettere at få fat i en håndværker, når man skal i gang.

 

Udvikling i byggeomkostninger

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.