Foldede hænder

Beskæftigelsen bliver ved med at imponere

November måned bød på endnu en stigning efter grænsen på 3 mio. blev brudt tilbage i september. Knap 3.200 flere i beskæftigelse i november i forhold til oktober måned.  Antallet af beskæftigede er steget med næsten 33.000 det seneste år. Det er svært at forestille sig, at udviklingen kan blive ved meget længere.

Beskæftigelsen steg med yderligere 3.200 personer i november, og bliver ved med at slå rekorden. Vi har nu godt 3.005.000 beskæftigede målt på den sæsonkorrigerede beskæftigelse. Det er det højeste niveau nogensinde. Og dermed fortsætter den positive udvikling forbi den næsten magiske grænse på 3 mio. beskæftigede. Det er en milepæl i dansk økonomi.

 

Beskæftigelsen trodser udviklingen i resten af økonomien

Beskæftigelsen er nu – bortset fra en enkelt måned med et mindre fald - steget 34 måneder i træk. Det vil sige lige siden den sidste corona-nedlukning i januar 2021, hvilket er ganske imponerende. Beskæftigelsen trodser således fortsat udviklingen i resten af økonomien. Og vi må sande, at den såkaldte ”inflationskrise” med kraftige rentestigninger til følge slet ikke har haft den forventede indvirkning på beskæftigelsen.
Samtidig kan vi dog konstatere, at ledigheden stiger langsomt, hvilket dækker over, at danskernes deltagelse i arbejdsstyrken er stigende. Derudover viser tallene, at beskæftigelsen i Bygge & Anlæg er fladet ud, hvilket kan være et forvarsel om, at vendingen i den samlede beskæftigelse er nært forestående.

 

Kerneinflationen falder kun langsomt

Kerneinflationen er fortsat for høj. Den er på vej ned, og i et noget hurtigere tempo, end forventet for bare få måneder siden. Det tegner til, at kampen mod inflationen snart kan være overstået. Renterne er på de højeste niveauer i 15 år, men både de korte og de lange renter ser ud til at være forbi toppen, og er nu langsomt på vej lidt ned igen.

Forbrugertilliden er langsomt stigende fra det laveste niveau nogensinde, men ligger fortsat lavt. Boligpriserne er efter faldet nu begyndt at stige igen. Men beskæftigelsen trodser indtil videre resten af økonomien og fortsætter fremgangen.

Så selv om tallene for BNP viser, at dansk økonomi befinder sig i en teknisk recession, har den ikke ramt beskæftigelsen endnu. Vi har vidst i et stykke tid, at en lavkonjunktur var på vej, og selvom dansk økonomi er ramt af mange negative elementer, så har beskæftigelsen endnu ikke toppet. Antallet af beskæftigede er således over 200.000 personer højere, end lige før den første corona-nedlukning i marts 2020, og over 460.000 personer højere end i 2013, hvor bunden blev nået efter Finanskrisen.

 

Godt rustet til nedgang

Tallene vidner om, at dansk økonomi er godt rustet til en nedgang. Vi kommer ikke uden om, at dansk økonomi går mørkere tider i møde i form af lavere vækst, mindre forbrug og stigende ledighed. Men vi ser endnu ikke en afmatning i beskæftigelsen – tværtimod.

Det bliver særdeles spændende at følge udviklingen i de kommende måneder. Hvor længe beskæftigelsen kan fortsætte den positive udvikling, om boligpriserne endegyldigt er vendt, eller de måske skal falde lidt igen efter det nye boligskattesystem er trådt i kraft, og hvor lang tid kerneinflationen vil være om at falde helt tilbage til 2 %. Samt om overenskomsternes pæne lønstigninger vil forlænge perioden med høj kerneinflation. Lønstigninger som nok vil være kærkomne for den enkelte lønmodtager, men som samtidig kan være med til at forlænge den udfordrende tid, som vi befinder os i.

 

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.