Ung kvinder laver lektier

Lønudviklingen er sat fem år tilbage

De gennemsnitlige lønninger i dansk økonomi stiger stadig, men forbrugerpriserne stiger endnu hurtigere. Købekraften er tilbage på niveauet fra 2017.

Data fra Danmarks Statistik viser, at de gennemsnitlige lønninger steg med 2,5% i 2. kvartal 2022 i forhold til samme kvartal sidste år. Det er en smule højere end gennemsnittet de sidste fem år, som har ligget på ca. 2,2% om året. Samlet set er lønningerne steget med godt 20% over de seneste 10 år.

Det har været en særdeles fornuftig udvikling igennem en periode, hvor inflationen har været kontrolleret og lav. Forbrugerpriserne steg i perioden 2012-2021 med ca. 1% om året i gennemsnit. De sidste 10 år har danskerne derfor oplevet betragtelige stigninger i reallønnen, hvilket har givet øgede forbrugs- og/eller opsparingsmuligheder.

 

Inflationen er nu langt højere end lønstigningerne

At inflationen er lav og kontrolleret er – som det er de fleste bekendt – ikke længere tilfældet. Inflationen er steget til knap 9% om året hen over sommeren, og inflationen er således nu langt højere end lønstigningerne.

Helt konkret er forbrugerpriserne steget 5% mere end lønningerne siden starten af 2021. Det betyder, at ganske almindelige danske lønmodtagere kan købe væsentligt mindre for deres løn i dag, end de kunne for 1½ år siden. Vi havde en tilsvarende, men mindre alvorlig, situation efter Finanskrisen fra 2009-2012, hvor købekraften faldt med godt 2%. Det er således en ganske alvorlig situation, dansk økonomi befinder sig i. De reale lønninger er faldet meget brat og er nu tilbage på niveauet fra 2017. De sidste fem års realløns-fremgang er dermed væk.

Det har uden tvivl indflydelse på udviklingen i dansk økonomi. Både detailsalget, privatforbruget og ledigheden ser ud til at blive påvirket. De seneste måneder har det været tydeligt, at detailsalget er begyndt at falde efter at have ligget på et højere niveau under corona-perioden. Privatforbruget har ifølge nationalregnskabet udvist en faldende tendens de sidste to-tre kvartaler, og samtidig er ledigheden begyndt at stige hen over sommeren. Det tyder på, at virksomhederne mærker den reducerede købekraft, og derfor også bliver mere tilbageholdende med ansættelser, og måske endda er nødt til at afskedige medarbejdere.

 

Fremtiden ser desværre dyster ud

Det er svært at se en hurtig løsning på udviklingen. Dels ser inflationen ud til at bide sig mere fast end hidtil antaget. Inflationen skal nok blive mindre hen over efteråret, men der vil gå lang tid, før vi kan komme tilbage til niveauer på 2-3%. Dels vil der komme et pres for højere lønstigninger som kompensation for de stigende forbrugerpriser. Et ganske rimeligt krav fra lønmodtagerne. Men et krav, som vil gøre inflationen mere vedholdende og vil forlænge perioden med høj inflation.

Danskerne skal nok indstille sig på en længere periode, hvor vi oplever, at vi kan købe mindre for vores løn end for blot et år siden.


Real lønudvikling

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.