Indkøbsvogne

Fald i både inflation og kerneinflation i marts

Stigningen i forbrugerprisindekset aftog til 6,7% i marts. Forbrugerpriserne stiger stadigvæk - de stiger bare mindre kraftigt. Prisstigningerne er fortsat de kraftigste siden begyndelsen af 1980’erne. Det underliggende prispres, kerneinflationen, aftog til 6,4% i marts måned.

I marts steg det samlede forbrugerprisindeks med 6,7% i forhold til samme måned året før. Der er tale om et pænt fald fra 7,6% i februar, og inflationen ligger nu på samme niveau som i april 2022, og udviser fortsat en klar nedadgående tendens.

Generelt ligger inflationen dog fortsat på det højeste niveau siden starten af 1980’erne, hvor inflationen i flere år var over 10%. Faldet i inflationen i marts var forventet og skyldes især, at brændstof, gas og el trak forbrugerprisindekset ned. Vi forventer, at inflationen falder yderligere tilbage i de kommende måneder.

 

Stigninger på fødevarer holder inflationen oppe

Omvendt er det prisstigninger på fødevarer og husleje, der holder inflationen oppe - også på trods af den lavere stigning i marts måned. Alene fødevarer og husleje står for 2,3% af den samlede stigning på 6,7%. Fødevarepriserne steg kraftigere i marts end de tidligere måneder. En stigning på 15,8% det seneste år er fortsat en meget markant stigning og rammer husholdningernes forbrug hårdt. Kød er steget med 13,6%, mælk, ost og æg er steget med 23,8%, mens smør, margarine og olier er steget med hele 31,6%. Samtidig er fjernvarmen er steget med 16,1% det seneste år. Det er en langt kraftigere stigning end tidligere. Stigningen i gasprisen var omvendt negativ med -5,1% i forhold til marts 2022 og skyldes, at gasprisen er faldet markant tilbage de senere måneder.

Brændstofpriserne ligger 6,5% lavere end for et år siden. Priserne toppede hen over sommeren 2022 og ligger således lavere nu, drevet af de lavere oliepriser. Prisen på brændstof er temmelig volatil, men ligger pt. rimelig stabilt.

 

Kerneinflationen også på vej ned

Det er også glædeligt, at det underliggende prispres – kerneinflationen – aftog i marts måned til 6,4%. Prisstigningerne er fortsat bredt funderede, men tallene for marts kan være en indikation på, at også kerneinflationen nu er på vej ned. Men vi skal formentlig hen mod slutningen af 2023, før vi kan håbe på, at inflationen igen kommer ned i mere normale niveauer på 3-4%.

Det er glædeligt, at inflationen falder yderligere tilbage. Også selvom det er kommet noget senere, end vi forventede i første omgang. Nu er kerneinflationen også på vej ned, om end det går langsomt. Det tyder desværre på, at kampen mod inflationen vil blive langvarig.

Vi forventer, at inflationen vil fortsætte den faldende tendens i de kommende måneder i takt med, at effekten af de kraftigt stigende energi- og fødevarepriser løjer af. Derudover viser det globale fødevareprisindeks en faldende tendens, som vi forventer også vil slå igennem i Danmark i de kommende måneder.

 

Dyrt for en ganske almindelig familie

På trods af faldet i inflationen kan en familie med f.eks. to voksne og to børn tydeligt mærke de stigende priser. Samlet set er leveomkostningerne steget godt 4.000 kr. om måneden det seneste 1½ år, hvilket betyder, at danskerne skal have væsentlig flere penge op af lommen for at kunne købe de samme varer som tidligere. Mange husstande forsøger at reducere deres forbrug af fødevarer eller omlægge forbruget til billigere varianter for at begrænse effekten fra inflationen. Det er en rigtig god idé, da det vil begrænse den oplevede inflation for den enkelte husstand.

 

Inflation og kerneinflation faldt i marts

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.