Øv. Inflationen stiger igen - men kun for en kort bemærkning

Stigningen i forbrugerprisindekset tiltog til 3,1% i juli måned. Forbrugerpriserne oplevede en stor stigning fra juni til juli pga. sommerhusleje og pakkerejser. Prispresset på fødevarer er aftaget til 6,6% det seneste år. Det underliggende prispres - kerneinflationen - steg desværre også til 5,3%.

I juli steg det samlede forbrugerprisindeks med 3,1% i forhold til samme måned året før. Der er tale om en stigning fra 2,5% i juni måned, og der er tale om den første stigning siden oktober 2022. Inflationen ligger dog væsentlig lavere end i hele 2022.

Inflationen ligger dog fortsat lidt for højt, men alt tyder på, at den aftagende tendens vil fortsætte i de kommende måneder. Stigningen i inflationen i juli var ikke overraskende, idet sommerferiens rejser typisk trækker forbrugerprisindekset op, og samtidig slår sidste års afgiftslettelse på el igennem i tallene. Stigningen i fødevarepriserne er fortsat også medvirkende til den lidt for høje inflation. Stigningen i forbrugerprisindekset ligger på samme niveau som slutningen af 2021. Der er således ingen tvivl om, at den tårnhøje inflation ligger bag os, selvom det kun går langsom nedad.

 

Fødevarer og husleje holder priserne oppe

Set over de seneste 12 måneder er det fortsat prisstigninger på fødevarer og husleje, der holder inflationen oppe. Alene fødevarer og husleje står for 1,2% af den samlede stigning på 3,1%. Fødevarepriserne stiger dog mindre end de tidligere måneder, og enkelte varegrupper f.eks. okse- og kalvekød, samt mælk, er faktisk blevet billigere over det seneste års tid. Det ændrer dog ikke på, at fødevarer generelt er steget med 6,6% det seneste år, men med en klar tendens til, at priserne er ved at stabilisere sig. Kød er steget med 2,2%, mælk, ost og æg er steget med 2,8%, mens smør, margarine og olier sandelig er faldet med 6,6%.

Samtidig er fjernvarmen er steget med 10,4% det seneste år. Til gengæld er prisen på el hele 30,6% lavere end for et år siden, mens gas er faldet med 33,8% det seneste år.

Brændstofpriserne ligger ligeledes 18,7% lavere end for et år siden. Priserne toppede hen over sommeren 2022 og ligger således væsentlig lavere nu, drevet af de lavere oliepriser. Prisen på brændstof er temmelig volatil, men ligger pt. rimelig stabilt.

 

Håret i suppen

Håret i suppen er, at det underliggende prispres – kerneinflationen – igen steg i juli måned til 5,3%. Den faldende tendens er således brudt, og selvom vi forventer, at faldet vil vende tilbage, så understreger det, at det kommer til at tage lang tid, før kerneinflationen kommer ned på ECB’s og Nationalbankens målsætning. Vi skal formentlig hen i starten af 2024, før vi kan forvente, at kerneinflationen igen kommer ned i mere normale niveauer omkring 2-3%.

Vi forventer, at inflationen vil fortsætte den faldende tendens i de kommende måneder i takt med, at effekten af de kraftigt stigende energi- og fødevarepriser løjer af. Derudover viser det globale fødevareprisindeks fortsat en faldende tendens, som vi forventer også vil slå yderligere igennem i Danmark i de kommende måneder.

 

Dyrt for en ganske almindelig familie

På trods af faldet i inflationen kan en familie med f.eks. to voksne og to børn tydeligt mærke, at priserne er steget. Samlet set er leveomkostningerne steget godt 4.000 kr. om måneden det seneste 1½ år, hvilket betyder, at danskerne skal have væsentlig flere penge op af lommen for at kunne købe de samme varer som tidligere. Mange husstande forsøger at reducere deres forbrug af fødevarer eller omlægge forbruget til billigere varianter for at begrænse effekten fra inflationen. Det er en rigtig god idé, da det vil begrænse den oplevede inflation for den enkelte husstand.

 

Både inflation og kerneinflation steg igen i juli

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.