Kvinde sidder ved computer

Ingen afmatning her. Beskæftigelsen nærmer sig tre mio.

Beskæftigelsen viser ingen tegn på afmatning og fortsætter op. Godt 3.500 flere i beskæftigelse i juni i forhold til maj måned. Antallet af beskæftigede er steget med næsten 39.000 det seneste år. Tallene er for juni måned, så vi har måske allerede rundet 3 mio. beskæftigede.

Beskæftigelsen steg flot igen i juni og ligger fortsat tårnhøjt. Vi har nu 2.996.000 beskæftigede målt på den sæsonkorrigerede beskæftigelse. Det er det højeste niveau nogensinde. Og vi er meget tæt på at krydse grænsen på 3 mio. i beskæftigelse. Det vil være en milepæl i dansk økonomi.

Bortset fra et par enkelte måneder, der har budt på små fald, er beskæftigelsen steget 29 måneder i træk. Det vil sige lige siden februar 2021. Beskæftigelsen trodser således indtil videre udviklingen i resten af økonomien. Og vi må sande, at den såkaldte ”inflationskrise” – i hvert fald indtil videre – slet ikke har haft den forventede indvirkning på beskæftigelsen.

Samtidig kan vi dog konstatere, at ledigheden er begyndt at stige, hvilket dækker over, at danskernes deltagelse i arbejdsstyrken er stigende. Derudover viser tallene, at beskæftigelsen i Bygge & Anlæg er fladet ud, hvilket kan være et forvarsel om, at vendingen i den samlede beskæftigelse er nært forestående.

 

Lavkonjunktur ikke ramt beskæftigelsen endnu

Kerneinflationen er fortsat ganske høj. Den er på vej ned, men i et væsentlig langsommere tempo end tidligere forventet. Det tegner til, at kampen mod inflationen bliver langvarig. Renterne er på de højeste niveauer i 15 år, og de korte renter har muligvis ikke toppet endnu. Forbrugertilliden er langsomt stigende fra det laveste niveau nogensinde. Boligpriserne er faldet markant. Men beskæftigelsen trodser indtil videre resten af økonomien og fortsat udvikler sig positivt.

Så selv om vi ved, at dansk økonomi er på vej ind i en lavkonjunktur, har den ikke ramt beskæftigelsen endnu. Vi har vidst i et stykke tid, at en lavkonjunktur var på vej, og selvom dansk økonomi er ramt af mange negative elementer, så viser beskæftigelsen endnu ikke tegn på at have toppet. Antallet af beskæftigede er således godt 194.000 personer højere, end lige før den første corona-nedlukning i marts 2020 og over 454.000 personer højere end bunden i 2013.

 

Dansk økonomi godt rustet til en nedgang

Tallene vidner om, at dansk økonomi er godt rustet til en nedgang. Vi kommer ikke uden om, at dansk økonomi går mørkere tider i møde i form af lavere vækst, mindre forbrug, stigende ledighed og muligvis yderligere faldende boligpriser. Men vi ser endnu ikke en afmatning i beskæftigelsen – tværtimod.

Det bliver særdeles spændende at følge udviklingen i de kommende måneder. Hvor længe beskæftigelsen kan fortsætte den positive udvikling, om boligpriserne er vendt, eller de skal længere ned, og hvor lang tid kerneinflationen vil være om at falde tilbage i nærheden af 2%. Og om overenskomsternes pæne lønstigninger vil forlænge perioden med høj inflation. Lønstigninger som nok vil være kærkomne for den enkelte lønmodtager, men som samtidig kan være med til at forlænge den krise-periode, som vi befinder os i.


Sæsonkorrigeret beskæftigelse

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.