Mand river have

Boligpriserne stiger igen

Rentepilen peger nu nedad

De seneste tre måneder har vi set de korte realkreditrenter falde med ca. 0,25 % til et niveau omkring 3,80 %, mens den 30-årige realkreditrente også er faldet en smule tilbage til knap 5 %. Der er således en bevægelse mod lidt lavere renter i gang i øjeblikket baseret på markedets forventninger om centralbankernes rentenedsættelser i 2024.

Den amerikanske centralbank, FED, valgte på decembermødet at fastholde renten i spændet 5,25-5,50 % efter en lang række renteforhøjelser. Vi forventer, at FED vil fastholde det nuværende niveau, indtil 2. kvartal 2024, hvor inflation og kerneinflation er faldet så meget tilbage, at FED kan begynde at sænke renten lidt igen.

Den europæiske centralbank fastholdt ligeledes deres rente på mødet i december, og Nationalbanken fastholdt dermed også foliorenten på 3,60 %. Vi forventer tilsvarende, at ECB bevæger sig mod at sænke renten i 2. kvartal 2024, hvor kerneinflationen forventes at være kommet ned i et leje, hvor ECB kan erklære sejr over inflationen, og dermed begynde at sænke renterne igen.

Efter en periode på ca. 1½ år med kraftigt stigende renter tyder alt derfor på, at vi er forbi rentetoppen, og at vi går ind i en ny periode med svagt faldende renter.

Boligmarkedet

Tallene fra Boligmarkedsstatistikken for 2. kvartal 2023 viste et boligmarked, der bemærkelsesværdig hurtigt er ”kommet tilbage på sporet” efter de kraftige rentestigninger. Og udviklingen i 3. kvartal 2023 fortsætter med pæne prisstigninger og flere handler. Korrektionen på boligmarkedet ser dermed ud til at være overstået, og priserne ligger nu kun 3-4 % lavere end pristoppen i midten af 2022.

Det er bemærkelsesværdigt, at boligpriserne nu ”kun” ligger lidt lavere end toppen i 2022, idet de lange realkreditrenter jo er steget fra 1 % til 5 %. Der er dog ingen tvivl om, at den rekordhøje beskæftigelse og de pæne lønstigninger igennem 2023 i høj grad har medvirket til at begrænse faldet i boligpriserne. 

Bedringen på boligmarkedet er også meget tydelig at aflæse i antallet af bolighandler. Der blev handlet færre og færre boliger igennem 2022, og i 4. kvartal 2022 var aktiviteten på boligmarkedet næsten gået i stå med det laveste antal bolighandler siden Finanskrisen. 2023 har til gengæld budt på en væsentlig forbedring, så antallet af handler nu ligger på niveau med udviklingen op gennem 2010’erne. Meget tyder derfor på, at boligmarkedet særdeles hurtigt har gennemgået den korrektion, som de kraftigt stigende renter har givet anledning til.

Her i slutningen af 2023 er der dog en tendens til, at rigtig mange fremrykker deres boligkøb pga. de nye boligskatteregler. Det kan således give en midlertidig afmatning på boligmarkedet i de første måneder af 2024.

Vores vurdering er, at boligmarkedet vil fortsætte den stabile positive udvikling også i 2024. Boligpriserne understøttes af den høje beskæftigelse, de stigende lønninger og de svagt faldende renter.

 Graf boligpriserne stiger igen

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.