Indkøbsvogne

De globale fødevarepriser fortsætter faldet

De globale fødevarepriser har gennemlevet en dramatisk udvikling de sidste par år. Efter en lang periode fra 2015-2019, hvor fødevarepriserne var stort set uændrede, begyndte de globale fødevarepriser i midten af 2020 en meget kraftig stigning.

Det er ikke så underligt, at fødevarepriserne er steget markant

Stigningen varede ca. 2 år helt frem til midten af 2022, og stigningen var på hele 60 % (fra indeks 100 til 160 i figuren). Det er ikke så underligt, at fødevarepriserne også herhjemme er steget markant, hvilket vi oplever meget tydeligt, når vi er ude at handle.

Stigningen er mest udpræget inden for mejerivarer, korn og olier

Stigningen var bredt funderet, men var mest udpræget inden for mejerivarer, korn og olier, hvilket også er slået kraftigt igennem på tilsvarende varegrupper herhjemme.
Udviklingen siden midten af 2022 har dog været næsten lige så iøjefaldende. Fødevarepriserne er faldet meget hurtigt og ligger nu 25 % lavere end toppen i midten af 2022. Også her er faldet sket bredt, men igen mest markant på mejerivarer, korn og olier, hvorimod sukker faktisk er steget gennem det sidste halve år, og nu ligger højere end midten af 2022.

Forventning om mindre prisfald

Vi forventer således, at prisfaldene i de globale fødevarepriser også vil fortsætte med at komme de danske forbrugere til gode. Man skal slet ikke forvente, at priserne på fødevarer falder tilbage til samme niveau som før corona-tiden. Men fortsatte prisfald på flere varegrupper kan man med rimelighed forvente. Vi har de senere måneder set de føromtalte små prisfald på enkelte varegrupper i de danske supermarkeder, men det er endnu kun i det små.

Generelt er fødevarepriserne herhjemme steget med godt 20 % siden slutningen af 2021, og det vil være naturligt, om faldet i de globale fødevarepriser også sætter sig yderligere i de danske priser i de kommende måneder. 

Hvad er jokeren?

Jokeren er naturligvis de stigende lønninger, som med overenskomsterne vil stige 8-10 % over de kommende to år. Dette lægger selvsagt en dæmper på de prisfald, som virksomhederne kan sende videre til forbrugerne. Omvendt betyder det, at forbrugerne får flere penge mellem hænderne de næste par år, og dermed vil få lettere ved at overkomme de højere priser.

Prisudvikling

Prisudvikling siden 2000

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.