Par sidder ved PC

Rentepilen peger nu svagt nedad

Udstedelserne fortsætter primært i 5 % 2056-serien. De lange realkreditrenter har udvist en svagt faldende tendens den sidste måned tid. Vi mener fortsat, at de lange renter har toppet, og vil falde meget langsomt i takt med, at kerneinflationen falder yderligere tilbage mod 2 %.Nationalbanken forhøjede renten til 3,60 % i midten af september, men det var også den sidste renteforhøjelse. Markedet forventer rentesænkninger fra 2. kvartal 2024.

Det højeste niveau i 15 år

Realkreditrenterne er på det højeste niveau i 15 år. De gælder både de korte og de lange realkreditrenter. De lange realkreditrenter ser dog ud til at have toppet i efteråret 2022, hvor kursen på 5%-lånet uden afdrag var nede omkring 94. Det gav en kort periode i slutningen af september og første del af oktober 2022, hvor udstedelsen skete i 6%-lånene.
Fra marts til oktober 2023 har den lange realkreditrente været stort set uændret på godt 5 %. I løbet af november er kurserne dog steget pænt, så vi nu ser 5 %-lånet nærme sig kurs 100. Men renten er ikke meget lavere nu, end den var i starten af året.

De korte renter har passeret toppen

Nationalbanken hævede renten med 0,25 % d. 14. september til 3,60 %. Det er bred enighed om, at det var den sidste renteforhøjelse i denne omgang, og at det kun er et spørgsmål om tid, før ECB og Nationalbanken vil begynde at sænke renten igen. Pt. forventes første rentenedsættelse i 2. kvartal 2024.
Præcist hvornår det vil blive er usikkert, og afhænger helt og aldeles af udviklingen i inflationen. Vil inflationen og ikke mindst kerneinflationen fortsætte tilbagefaldet, eller bliver ECB og Nationalbanken tvunget til at holde renten på et højt niveau i længere tid for at dæmpe kerneinflationen tilstrækkeligt? Samtidig spekuleres der i, hvor meget renten vil blive sænket. Pt. forventes rentesænkninger på i alt ca. 1 - 1,5 %-point i løbet af 2024 og 2025, og denne forventning er allerede begyndt at afspejle sig i små fald i de variable realkreditrenter.

 

Kerneinflationen toppede i foråret

Kerneinflationen både herhjemme og i Euro-området toppede tilbage i foråret 2023 og har udvist et pænt fald de seneste måneder. Men der er ingen tvivl om, at kerneinflationen har bidt sig mere fast og vil være længere tid om at falde tilbage end først forventet, hvilket betyder at renterne også vil forblive på et højt niveau i længere tid. Vi forventer, at kerneinflationen i Euro-området vil fortsætte tilbagefaldet, om end det kommer til at gå langsommere i de kommende måneder. Markedets fokus er ved at skifte fra høj kerneinflation til fokus på økonomisk recession, hvilket forventeligt vil fortsætte det nedadgående pres på både de korte renter og de lange renter.

Usikkerheden er dog fortsat stor, og det giver risiko for, at vi fortsat kan se store bevægelser i kurserne og realkreditrenterne. Så uanset om man står foran at skulle optage nyt realkreditlån, eller man skal indfri sit gamle realkreditlån, så er det en god idé at overveje at låse kursen, så man slipper for den risiko, som rentemarkederne giver.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.