Største fald i byggeomkostningerne i 15 år

Byggeomkostningerne er faldet med 0,6 % det seneste kvartal. Det er primært omkostninger til materialer, der er skyld i faldet. Arbejdsomkostningerne er blot steget med 0,2 %. Byggeomkostningerne er dog stadigvæk 2,2 % højere end for et år siden. 

Fra 3. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023 steg de samlede omkostninger ved at bygge ny bolig med 2,2 %. Det kan fordeles på en stigning i de samlede materialeomkostninger på 2,1 % og en stigning i arbejdsomkostninger på 2,7 %. Det er samtidig den laveste stigningstakt siden starten af 2021.

Materialeomkostningerne er steget mere for jord- og betonarbejde og tømrer- og snedkerarbejder, der topper med en stigning på hhv. 3 % og 2,5 %. Materialerne til murerarbejdet er kun steget med 1,8 % det seneste år. Når vi kigger på arbejdsomkostningerne, er stigningen opgjort til 2,7 % det seneste år. Her er stigningen størst inden for tømrer- og snedkerarbejdet med 2,9 %, mens arbejdsomkostningen inden for jord- og betonarbejdet er steget med bare 1,7 %.

Endnu større fald i byggeomkostninger for enfamiliehuse

Byggeomkostningerne for enfamiliehuse er i alt faldet med 0,8 % det seneste kvartal. Her er det ligeledes faldet i materialeomkostningerne, der er den primære årsag til faldet. Kigger vi på udviklingen siden starten af 2020 er de samlede byggeomkostninger for enfamiliehuse dog alligevel steget med knap 20 %.

Det betyder helt konkret, at omkostningerne til at bygge et standard enfamiliehus til f.eks. 2,5 mio. kr. nu er næsten 500.000 kr. dyrere end for tre år siden. For bare to år siden ville et nyt enfamiliehus finansierieret med et fastforrentet realkreditlån koste ca. 6.400 kr. om måneden efter skat, mens et tilsvarende hus i dag ville koste ca. 10.100 kr. om måneden efter skat. Altså en nettoydelse på ca. 3.700 kr. mere om måneden, som skyldes både de stigende byggeomkostninger og stigende renter. 

Kombinationen af højere renter, højere byggeomkostninger de senere år og faldende boligpriser, sætter sine tydelige spor i byggesektoren. Tallene viser en markant opbremsning i påbegyndt nybyggeri, og en afmatning i aktiviteten i  byggesektoren som helhed. Så nu vil formentlig være en god anledning til at igangsætte sit byggeprojekt, og der burde ligeledes være gode muligheder for at man enten kan få en bedre pris, eller at det i hvert fald er lettere at få fat i en håndværker, når man skal i gang. 

Udvikling i byggeomkostninger

Kilde: dst.dk og egne beregninger

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.