Familie kigger på mobiltelefon

Årsregnskab 2022 - Lån & Spar indfrier forventningerne

I 2022 opnår Lån & Spar et overskud på 203 mio. kr. efter skat og indfrier dermed bankens resultatforventning.

Årets resultat forrenter bankens egenkapital før skat med 10,8%.

Succesen fortsætter, og bankens tiltrækningskraft af nye kunder er uforandret. Denne konstante forøgelse af antallet af kunder i banken, en øget rentemarginal samt en rekordstor konvertering af realkreditlån, afspejler sig i Lån & Spars basisindtjening, der er øget med 137,5 mio. kr. i 2022.

Lån & Spars adm. direktør John Christiansen er tilfreds med årets resultat og siger:

”Årets resultat for 2022 er tilfredsstillende. Vi justerede vores forventninger til årets resultat i december måned til et resultat mellem 200 og 220 mio. kr. Med årets resultat på 203 mio. kr. er vi godt tilfredse. Nettotilgang af nye kunder, samt stor aktivitet med eksisterende kunder, blandt andet med stor konverteringsaktivitet, skaber en pæn indtjening til banken.”

Såvel indlån, som udlån er øget, som en naturlig følge af tilgangen af nye kunder, som banken igen i 2022 har oplevet. Bankens indlån er i 2022 øget til 26,3 mia. kr., en stigning på 1,9 mia. kr. Udlånet er opgjort til 14.1 mia. kr. og er steget med 151 mio. kr.

Bankens udlånsportefølje er fortsat bundsolid, og det afspejler sig i en nedskrivningsprocent på 0,4. Årets nedskrivninger udgør 67 mio. kr.

”Vi oplever, at vores kunder fortsat har en god og sund økonomi, til trods for at mange danskere oplever en stigning i deres udgifter, som en følge af inflationen og et stigende renteniveau. Den mindre stigning, vi ser i vores nedskrivninger, er fortsat på et meget lavt niveau, det giver ingen anledning til bekymringer, og indeholder tillige et ledelsesmæssigt skøn. Vi er meget tilfredse med, at vi igen kan hæve renten på Danmarks bedste lønkonto til 5%. Vi fortsætter vores strategi om at tilbyde helhedsrådgivning. Med et helhedsbillede af økonomien kan vi hjælpe den enkelte kunde til at få optimeret sin økonomi, så ønskerne for fremtiden kan indfries.” siger adm. direktør John Christiansen.

Basisindtjening efter nedskrivninger er øget med 65 mio. kr. og er opgjort til 313 mio. kr.

Nettorente- og gebyrindtægterne er øget med 133 mio. kr. til 1,03 mia. kr.

Læs årsregnskabet

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.