Boligkvarter set fra luften

Status på boligrenterne

De lange realkreditrenter faldt yderligere tilbage i januar. Udstedelser sker lige nu i de 30-årige 4 %-lån. Vi mener fortsat, at de lange renter har toppet, men vil holde sig nogenlunde uændrede på det nuværende niveau, indtil inflationen – og ikke mindst kerneinflationen – falder mærkbart tilbage.

Nationalbanken forhøjede renten med 0,35 % i starten af februar. Vi forventer yderligere renteforhøjelser på i alt 0,75 % frem mod sommer.

De lange realkreditrenter ser ud til at have toppet i efteråret

Realkreditrenterne er på det højeste niveau i 15 år. De gælder både de korte og de lange realkreditrenter. De lange realkreditrenter ser dog ud til at have toppet i efteråret, hvor kursen på 5%-lånet uden afdrag var nede omkring 94. Det gav en kort periode i slutningen af september og første del af oktober 2022, hvor udstedelsen skete i 6%-lånene.

Fra midten af oktober og frem til nu er renterne faldet pænt tilbage, og på trods af udsving ligger renterne rimelig stabilt. Udstedelsen er primært sket i 5%-lånene, men lige nu udstedes 4 %-lån. Rigtig mange boligejere har tidligere i 2022 udnyttet muligheden for at opkonvertere fra deres lavt forrentede lån og konverteringsaktiviteten er nu gået mere eller mindre i stå.

Markederne ser ligeledes ud til at være faldet mere til ro. I efteråret oplevede vi meget store udsving i obligationskurserne med bevægelser på op imod 1 kurspoint eller endda endnu mere hen over en handelsdag. Slutningen af 2022 og starten af 2023 har været noget mere rolig – stadigvæk med udsving, men mindre udsving end tidligere.

De korte renter fortsætter op

De korte renter fortsætter op. Nationalbanken hævede renten med 0,35 % d. 2. februar, og vi forventer yderligere renteforhøjelser på 0,75 % frem mod sommer. Det vil bringe Nationalbankens rente op på 2,85 %. Derefter er usikkerheden stor. Vil inflationen og ikke mindst kerneinflationen begynde at falde tilbage, eller bliver ECB og Nationalbanken tvunget til at hæve renten yderligere for at dæmpe inflationen?

Meget tyder på, at inflationen både herhjemme og i Euro-området har toppet. Til gengæld bider kerneinflationen sig mere fast end først antaget, hvilket betyder at de højere renter også kan bide sig fast i længere tid. Vi forventer fortsat, at kerneinflationen i Euro-området også snart topper, og at markedets fokus derfor vil skifte fra høj inflation til fokus på økonomisk recession, hvilket forventeligt vil stabilisere de korte renter og dæmpe de lange renter yderligere.

Der er risiko for, at vi fortsat kan se store bevægelser i kurserne og realkreditrenterne

Usikkerheden er dog fortsat stor, og det giver risiko for, at vi fortsat kan se store bevægelser i kurserne og realkreditrenterne. Så uanset om man står foran at skulle optage nyt realkreditlån, eller man skal indfri sit gamle realkreditlån, så er det en god idé at overveje at låse kursen, så man slipper for den risiko, som de volatile rentemarkeder giver.

Udvikling af 5 % 2053 uden afdrag

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.