Indkøbsvogne

Inflationen falder yderligere, men kerneinflationen stiger

Stigningen i forbrugerprisindekset faldt til 8,7% i december. Forbrugerpriserne stiger stadigvæk - de stiger bare lidt mindre kraftigt. Prisstigningerne er fortsat de kraftigste siden begyndelsen af 1980’erne. Kerneinflationen steg til 6,6% i december.

I december steg det samlede forbrugerprisindeks med 8,7% i forhold til samme måned året før. Der er tale om et mindre fald fra 8,9% i november, og inflationen ligger nu på samme niveau som i juli, men udviser en klar nedadgående tendens.

Generelt ligger inflationen dog fortsat på det højeste niveau siden starten af 1980’erne, hvor inflationen i flere år var over 10%. Faldet i inflationen i december var forventet og skyldes især mindre stigninger i energipriserne. Vi forventer, at inflationen falder yderligere tilbage i de kommende måneder.

 

Prisstigningerne er bredt funderede

Det er fortsat prisstigninger på fødevarer, el, gas og brændstof, der holder inflationen oppe, også på trods af faldet i december. Alene el og fødevarer står for 3,1% af den samlede stigning på 8,7%. Fødevarepriserne steg en smule mindre i december end i november, men en stigning på 15,6% det seneste år er stadigvæk meget markant og rammer husholdningerne hårdt: Kød er steget med 14,8%, mælk, ost og æg er steget med 24,3%, mens smør, margarine og olier er steget med 33,8%. Elprisen er steget med 54,4% det seneste år. Det er en noget mindre stigning end i november, men alligevel en voldsom stigning. Stigningen i gasprisen var på 37,8% i forhold til december 2021, og skyldes at gasprisen igen tog et hop op i december. Husstande og virksomheder, som er afhængige af gas, er presset voldsomt af de højere priser.

Brændstofpriserne faldt yderligere tilbage i december og ligger nu ”kun” 8,6% højere end for et år siden. Priserne toppede hen over sommeren, og ligger lidt lavere nu, drevet af de lavere oliepriser. Men det ændrer ikke på, at prisen på brændstof ligger pænt højere end for et år siden.

Prisstigningerne er fortsat bredt funderede, hvilket således også indikerer, at vi skal hen i 2. halvår 2023, før vi kan håbe på, at inflationen igen kommer ned i mere normale niveauer på 2-3 %.

 

Kampen mod inflation bliver langvarig

Det er glædeligt, at inflationen falder yderligere tilbage. Også selvom det er kommet noget senere, end vi forventede i første omgang. Desværre viste kerneinflationen igen en stigning fra november til december og ligger nu helt oppe på 6,6%. Det tyder desværre på, at kampen mod inflationen vil blive langvarig.

Vi forventer, at inflationen vil fortsætte den faldende tendens i de kommende måneder i takt med, at effekten af de kraftigt stigende energi- og fødevarepriser løjer af. Derudover viser det globale fødevareprisindeks en faldende tendens, som vi forventer også vil slå igennem i Danmark i de kommende måneder.

 

Dyrt for en ganske almindelig familie

På trods af faldet i inflationen kan en familie med f.eks. to voksne og to børn tydeligt mærke de stigende priser. Samlet set er leveomkostningerne steget op mod 4.000 kr. om måneden det seneste år, hvilket betyder, at danskerne skal have væsentlig flere penge op af lommen, for at kunne købe de samme varer som tidligere. Mange husstande forsøger at reducere deres forbrug af fødevarer eller omlægge forbruget til billigere varianter for at begrænse effekten fra inflationen. Det er en rigtig god idé, da det vil begrænse den oplevede inflation for den enkelte husstand.

 

Inflationen faldt i december

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.